Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Vi fortsätter lyfta vårt viktiga arbete genom verksamhets-rapporteringen 2023

Vårdförmedlingen 2019.

Tack vare allt som rapporterats in löpande under 2022 har Svenska Röda Korset kunnat visa mycket av det viktiga arbete som görs över hela Sverige – som är avgörande i påverkansarbetet, dialogen med givare och visa vår kapacitet i landet. Nu är det dags att börja rapportera för 2023.

Nu är det nytt år och verksamhetsrapporteringen fortsätter på precis samma vis som 2021–2022. Det innebär en månadsvis rapportering som skickas till alla ordföranden, kretsanställda och epostmottagare den första varje månad. Det första utskicket som avser januari skickas ut till alla kretsar 1 februari.  

Precis som tidigare år förväntas kretsar rapportera de verksamhets som bedrivs, hur många frivilliga som engagerat sig och antal deltagartillfällen som genomförts under månaden inom respektive verksamhet. Det har kommit en del frågor gällande hur man ska räkna deltagartillfällen. Deltagartillfällen innebär att vi räknar de stöd som ges, även om ett stöd ges till samma person. Det finns räkneexempel i samband med alla frågor om deltagartillfällen i enkäten, de döljs under (i).  

Innehållet är i stort sett detsamma som under 2022 – men avsnittet som berör covidinsatserna är nu borttaget och vi har skalat ner frågorna som rör ukrainaresponsen kraftigt. Behoven fortsätter givetvis ute i landet, men vi är i ett läge där detta arbete ryms inom våra linjeverksamheter.   

En annan förändring, som många kretsar efterfrågat, är att det nu går att rapportera alla kunskapsspridande insatser inom första hjälpen. Tidigare hette verksamheten Första hjälpen för Alla, men har nu ersatts med det bredare namnet Första hjälpen - kunskapsspridning.  

Förändrade behov av efterforskning, med alltmer komplicerade ärenden och med hjälp av ny teknik för insamling av uppgifter ser frivilligas roll annorlunda ut och har gått från att vara ett uppdrag med krav på utbildning, fortbildning och löpande handledning till att bli ett generellt uppdrag för alla frivilliga som möter migranter i verksamheten som de är engagerade i. Förändringar innebär att kretsar inte längre rapporterar denna verksamhet likt tidigare. Utan är något som kommer följas upp helårsvis i det kompletterande avsnittet som tillkommer i slutet av året.  

Läs mer om upplägget 2023 på rednet. 

Utredning - långsiktigt upplägg för kretsarnas verksamhetsrapportering 

Syftet med utredningen är att förstå mer om hur det nya rapporteringssystemet upplevs (som har använts under 2021–2022) bland kretsar och inom Svenska Röda Korsets tjänstepersonsorganisation. Ambitionen är att klargöra och beskriva nyttan med rapporteringen och att tillsammans med kretsar identifiera möjliga problem, utvecklings- och förbättringsområden.   

Utredningen är snart färdigställd och kommer kommuniceras under första kvartalet. Vi tackar de 25 kretsar som redan lämnat sin input och de 8 kretsar som tagit sig tid att delta på djupintervjuer som vi hoppas ska komplettera underlaget. 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!