Kretsarna i Västerort i Stockholm vill gå samman

Jan Slottenäs får diplom på stämman.

Ida Kennerberg deltog på den välbesökta kretsstämman i Bromma-Västerled.

Kretsstämman i Bromma-Västerled är välbesökt. Detta år har det inte kommit in några motioner, men engagemanget på mötet är högt.

Först delas det ut diplom. Jan Slottenäs som mottar diplomet är inte medlem i kretsen, men har tagit initiativ till att samla in en stor summa pengar till Röda Korset i samband med sina konserter med storbandet Glenn Miller Orchestra. Och pengarna lär komma till stor nytta. Under punkten på dagordningen som behandlar verksamhetsberättelsen får vi höra om en bredd av verksamheter som kretsen bedriver, så som Första hjälpen för alla och besöksverksamhet.

Samgående med kretsar i Västerort på agendan

Efter stämman får jag en stund med Maud Ekström som är omvald som ordförande. Hon berättar om mötet och lyfter den punkt som kanske genererade mest samtal under stämman.

- Förutom vanliga handlingar som gäller kretsen, med val och så, har vi pratat om ett sammangående med kretsarna i Västerort. Det är vi i Bromma-Västerled, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Vi har redan haft flera möten i samverkansrådet där vi har beslutat att vi vill fortsätta med processen, men vi måste ju få med oss övriga medlemmar också. Och idag har de sagt ja till att vi fortsätter processen.

En viktig del av processen med sammangående är dialogen med regionrådet. Maud berättar att samarbetet med Regionråd Stockholm är pågående.

- Vi har varit på flera möten som regionrådet har anordnat. Vi har pratat under en ganska lång tid.

Hon förklarar också hur processen ser ut framåt.

- Vi ska bilda arbetsgrupper så att vi kan se vad vi ska fortsätta med i de olika kretsarna som kommer bli rödakorsgrupper sedan. Vi ska också besluta vilken krets som ska stå kvar med sitt organisationsnummer och vilka som ska avveckla sina. Det har vi inte beslutat än.

På frågan om hur lång tid det kommer att ta har hon inget svar, men en tydlig åsikt.

- Arbetsgrupperna är ju inte bildade ännu, men jag tycker att vi ska försöka till nästa år redan. Jag ser ingen anledning att dra ut på det. Mitt förslag är att om det ska göras så ska det göras under det här året. Och då hoppas vi ju att vi ska få god hjälp!

När jag lämnar Maud ska den nya styrelsen konstituera sig, kanske för sista gången i denna form. Framtiden, och medlemmarnas framtida beslut, får tiden utvisa.

Ida Kennerberg arbetar till vardags på enheten för kretssammangående på kontoret i Stockholm.

Vill ni veta mer om att gå samman med andra kretsar? Här i Kunskapsbanken finns mer information. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!