Ekonomiskt krisstöd till kretsar nu tillgängligt

För kretsar som är ekonomiskt drabbade av coronasituationen finns ett ekonomiskt stöd att ansöka om, i form av antingen ett korttidslån eller ett bidrag på längre sikt.

För en del kretsar innebär coronasituationen en svår tid ekonomiskt. Det kan vara svårt att få Secondhandbutiken att gå runt, att betala löner och hyror eller andra utgifter.

Korttidslån kan betalas ut om en krets har sina pengar bundna i till exempel värdepapper eller fonder. Andra bidrag kan betalas ut under förutsättning att kretsen använder minst hälften av sitt kapital. Stödet kan gälla nuvarande kostnader eller kostnader kretsen beräknas ha fram till 30 september.

Här kan ni läsa mer om det ekonomiska stödet och här hittar ni blanketten för att ansöka om ekonomiskt stöd.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!