Senaste Kretsaktuellt gav deltagarna insikter om nya strategiförslaget

Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld

Intressanta diskussioner uppstod under senaste Kretsaktuellt. Förslaget på Strategisk inriktning 2024-2030 var utgångspunkten. Erfarenheter delades och frågor kunde ställas direkt till styrelsen – nu är anmälan öppen till nästa Kretsaktuellt.

31 januari genomfördes det första av tre tillfällen att diskutera förslaget på ny strategisk inriktning där kretsar från norr till söder var med och delade tankar och funderingar. Deltagarna uttryckte att det var ett väldigt bra tillfälle att fördjupa sig i förslaget och att börja diskutera vad det skulle innebära för kretsen om det röstas igenom.

Vid mötet presenterade Anna Hägg Sjöquist förslaget till ny strategisk inriktning, och bakgrunden till att det ser ut som det gör, och hur strategin är tänkt att användas såväl lokalt, nationellt och internationellt.

Tillfälle gavs också för att ställa frågor och för att diskutera kretsar emellan vad den föreslagna strategin skulle innebära för kretsen och vilka delar i strategin är viktigast lokalt. Även vad en längre strategiperiod för kretsen och den verksamhet som bedrivs lokalt och vad för stöd som skulle behövas från tjänstepersonsorganisationen.

Vill du också vara med vid något av de kommande Kretsaktuellt och fördjupa dig i förslaget och dela med dig av dina tankar och erfarenheter? Välkommen att anmäla dig till Kretsaktuellt den 15:e eller 23:e februari genom att klicka på länken till kalendariet nedan.

Anmälan 15 februari

Anmälan 23 februari

Läs gärna mer om förslaget till strategisk inriktning 2024-2030 på temasidan

*Kretsaktuellt är ett digitalt dialogmöte mellan Svenska Röda Korsets styrelse, frivilliga och förtroendevalda i kretsar och regionråd.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!