Kompisgruppen - ett lyckat samarbetsprojekt

Kompisgrupp i Göteborg

I april 2019 startade en kompisgrupp på behandlingscentret i Göteborg tillsammans med Ungdomsförbundet.

Kompisgrupper riktar sig till asylsökande och nyanlända ensamkommande barn och ungdomar. Syftet är att minska ofrivillig isolering och stärka kontaktnätet i Sverige.

"Vi tycker att det fungerar jättebra, och det är så otroligt kul att få träffa och lära känna ungdomarna. Vissa har varit med flera gånger, och ibland dyker det upp helt nya ansikten. Vi försöker erbjuda olika typer av aktiviteter så att det ska finnas något för alla smaker, men det genomgående temat ska vara gött häng, en riktigt bra stämning och en kravlös möjlighet att få hitta på något roligt tillsammans med andra ungdomar och våra frivilliga. Och det brukar bli många härliga skratt när vi ses!" säger frivilligledarna Maja och Louise.

I början av december 2018 besökte representanter från styrelsen för Ungdomsförbundet i Göteborg vårt behandlingscenter i Göteborg för att de ville veta lite mer om verksamheten. Ungdomsförbundet berättade om Kompisgruppsverksamheten som tyvärr har haft allt svårare att nå ut till ungdomar då HVB-hemmen de tidigare verkat på nu stängts ett efter ett. (HVB står för hem för vård eller boende). På behandlingscentret fanns uppfattningen om att samma ungdomar, som förlorat sina HVB-placeringar, i många fall saknade både socialt sammanhang och meningsfull fritid. En del hade inte längre råd att fortsätta med sina aktiviteter och andra hade helt enkelt inte hittat till föreningslivet eller annan liknande verksamhet. När vi kom att tala om den svåra situationen för många av de unga som både Ungdomsförbundet ochbehandlingscentret  möter föddes idéen om att starta en Kompisgrupp på behandlingscentret i Göteborg.

Efter att beslutet klubbats igenom av båda verksamheterna startades ett effektivt arbete för att dra igång. Ungdomsförbundet skötte rekryteringen av frivilliga och den 18 mars höll behandlingscentret en utbildning med fokus på migration, trauma och bemötande. Behandlingscentret bistår även med handledning till de frivilliga vid behov.

17 april gick den första Kompisgruppsträffen på behandlingscentret av stapeln. I all sin enkelhet bjöds deltagarna på pizza och socialt umgänge i behandlingscentrets kök. Kvällen uppskattades mycket av båda ungdomarna och de frivilliga. Efter det har Kompisgruppen haft två träffar per månad. Senast spelades padeltennis och tidigare har aktiviteter som bowling, filmkväll, klättring och svampplockning organiserats.

Gruppen från Ungdomsförbundet består av två verksamhetsledare, Maja och Louise, samt ett antal frivilliga. Tillsammans planerar och genomför de alla aktiviteter, med stöd från kurator Hanna på behnadlingscentret som har varit kontaktperson och Leg. psykolog Larissa, som tillsammans med övriga varit med vid utbildning, uppföljning och planering. Kontakten mellan frivilligledarna och behandlingscentret har främst inneburit att informera kring träffarna så att den når ut till ungdomarna.

"Vi tycker att det fungerar jättebra, och det är så otroligt kul att få träffa och lära känna ungdomarna. Vissa har varit med flera gånger, och ibland dyker det upp helt nya ansikten. Vi försöker erbjuda olika typer av aktiviteter så att det ska finnas något för alla smaker, men det genomgående temat ska vara gött häng, en riktigt bra stämning och en kravlös möjlighet att få hitta på något roligt tillsammans med andra ungdomar och våra frivilliga. Och det brukar bli många härliga skratt när vi ses!" säger frivilligledarna Maja och Louise.

Informationen om Kompisgruppen har tagits emot med mycket positiva reaktioner från ungdomarna vi talar med. Även personalen på behandlingscentret uttrycker att det känns roligt att kunna erbjuda något konkret, utöver behandlingen, och som händer här på centret.

Under året som gått har vi sett att samarbete inte behöver vara varken svårt eller komplicerat, och vi har mycket att vinna på att gå samman över verksamhetsområden där vi möter samma målgrupp. "Det är superkul att vi har fått igång den här Kompisgruppen tillsammans med RKC" säger Maja och Louise, "och vi hoppas att den kommer fortsätta och bara bli ännu bättre i framtiden!"

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!