Kommuner ansvarar nu för boende åt skyddsbehövande från Ukraina

Kelly Soussi, ansvarig för verksamheten på Knebildstorp vandrarhem.

Den 1 juli började den nya lagen att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet.

Det är fortfarande Migrationsverket som ansvarar för anvisningen av personer till respektive kommun. Anvisningarna kommer att göras utifrån fördelningstal som tar hänsyn till kommunens invånarantal, arbetsmarknad, totala mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.

En stor del av de skyddsbehövande från Ukraina har själva ordnat med boende och kommer därför inte beröras av den nya lagstiftningen. Om de inte kan bo kvar i privatboendet och behöver hjälp med nytt boende kan de, precis som tidigare, vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser. Ett fysiskt besök på något av Migrationsverkets kontor är nödvändigt för att ansöka om hjälp med boende.

Migrationsverket uppger att för samtliga skyddsbehövande från Ukraina som behöver hjälp med boende kommer myndigheten i möjligaste mån ta hänsyn till om personerna redan har etablerat sig i kommunen där dom vistas, barnens skolgång och eventuell anställning men kan inte garantera att personerna kan bo kvar. I kommuner som redan har fler skyddsbehövande från Ukraina än vad fördelningstalet medger kan det bli aktuellt att behöva flytta. Det är emellertid få kommuner som idag har fyllt sitt fördelningstal.

Här finns adresser till Migrationsverkets kontor

Anpassat boende

Migrationsverket uppger på sin hemsida att personer som befinner sig i en utsatt situation kan ha rätt till ett boende som är anpassat efter särskilda behov. Det kan till exempel gälla personer som har en funktionsnedsättning, lider av fysisk eller psykisk ohälsa, är HBTQI-person, gravid eller äldre. Migrationsverket uppmanar personer med särskilda behov att prata med myndigheten så snart som möjligt för att myndigheten ska kunna hitta en boendelösning som känns trygg.

Röda Korsets roll

I samverkan med kommunen och andra organisationer analyseras behoven. Var och hur behövs kretsens stöd bäst. Kretsen kan till exempel finnas närvarande på boendena när så är möjligt för att ge medmänskligt stöd, information och rådgivning, säkra hänvisningar, språkträning, särskilda insatser för barn och andra insatser. Kanhända i samarbete med RKUF. Verksamheten på mötesplatserna blir ett viktigt komplement där närvaro på boenden inte är möjligt. Utifrån utsatthet och med våra grundprinciper som kompass ges materiellt stöd, såsom mat, kläder, blöjor, hygienartiklar, bussbiljetter och annat stöd till personer som av olika anledningar behöver hjälp.

Vid missförhållandena/brister på boendet ska vi i första hand kontakta kommunen som är ansvarig för boendet. Kretsar och frivilliga kan även tillsammans med enhet Skydd och Efterforskning stärka sitt skyddsarbete på samtliga boenden (Migrationsverkets eller kommunala).

Läs mer i artikeln på Rednet från 26 augusti och anmäl gärna intresse att medverka.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!