Jeanskampanj i Sollentuna bidrar till FN:s gobala mål

Marika Hamrelius från Sollentunakretsen och Haliz Nackshbandi från Sollentuna Väsby FN-förening i butiken i Tureberg.

Visste du att det går åt ca 10 000 liter vatten och ca 1,5 kilo kemikalier för att producera ett par jeans? Sollentuna rödakorskrets och Sollentuna Väsby FN-förening har startat ett jeansprojekt för att fästa uppmärksamheten på den miljöpåverkan som våra klädinköp har på miljön.

Det bästa är förstås om man använder sina jeans så länge som möjligt. Behöver man nya så kan man köpa begagnade jeans. Sollentuna rödakorskrets secondhandbutik kommer under perioden 6 april - 31 augusti räkna hur många jeans som lämnats och sålts i butiken. Efter periodens slut kan vi räkna ut hur många liter vatten, hur många kilo kemikalier som vi har sparat och hur många färre kilo koldioxid som inte släppts ut i luften. Så lämna gärna dina begagnade jeans till secondhandbutiken på Hvidovrestråket 3A i Sollentuna ochköp dina nya jeans där så hjälper du till att bidra till att uppnå globala målen för en hållbar värld.

Vi bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar på att bli uppnådda till år 2030. Detta lokala initiativ syftar att bidra till mål 12 och 13, som står för hållbara konsumtions -och produktionsmönster respektive bekämpning av klimatförändringar.

Det är alltså inte bara genom att äta vegetariskt och spara in på bil- och flygresor som vi kan spara på miljön utan även när vi planerar våra klädinköp. Så kom förbi Sollentuna rödakorskrets secondhandbutik och ge gamla jeans ett nytt liv och bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Vi ses där!

 

Skrivet av Marika Hamrelius, Sollentuna Rödakorskrets

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!