På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Världens barn: Helena Forslund berättar om våra hälsokliniker i Somalia

Helena Forslund tillsammans med Fatuma, en kollega från IFRC (rödakorsfederationen). En av flickorna som står bakom är 17 år och har kommit till kliniken med sitt yngsta barn som är undernärt. Hon kom till kliniken tillsammans med sin egen mamma.

Årets Världens Barn-insamling fokuserar på barn och mammors hälsa i Somalia. Läs intervjun med vår handläggare i Somalia, Helena Forslund.

Bildtext: Helena Forslund tillsammans med Fatuma, en kollega från IFRC (Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen). En av flickorna som står bakom är 17 år och har kommit till kliniken med sitt yngsta barn som är undernärt. Hon kom till kliniken tillsammans med sin egen mamma.

Hur är situationen för barn i Somalia idag? 

Jag önskar att situation vore annorlunda. En stor utmaning är att familjer inte har tillräckligt med mat för dagen att mätta alla. En annan utmaning är bristen på fungerade hälsovård. Detta beror på att stora delar av Somalia drabbats av torka vilket leder till akut matbrist. I spåren av detta ökar risken för undernäring, speciellt för de allra minsta barnen. Ungefär vart sjätte barn beräknas lida av undernäring idag. 

Somalia har bland världens högsta dödlighet för barn under fem år, varför är det så?

Precis det stämmer, barn under fem år är allra mest sårbara. I Somalia idag så dör ett av sju barn innan det fyllt fem år. 

Det som är riktigt sorgligt är att de allra vanligaste sjukdomarna som leder till att barn dör är lunginflammation, diarré, mässling och även malaria. Sjukdomar som vi enkelt skulle kunna förebygga och bota. En utmaning handlar om bristen på rent vatten som tillsammans med matbrist skapar en ond cirkel. 

Hur jobbar vi med våra hälsokliniker?  

Vi har en stationär och tre mobila hälsokliniker. Eftersom avstånden är stora och befolkningen utspridd så arbetar vi framgångsrikt med mobila hälsokliniker för att nå människor på väldigt avlägsna platser. 

Våra hälsokliniker erbjuder mödravård och barnavård, vi vaccinerar både kvinnor och barn och genomför regelbundna tillväxtkontroller för att kunna behandla de barn som lider av undernäring.  

På mödravårdskontrollen är en viktig del av arbetet att identifiera de gravida kvinnor som löper förhöjd risk för allvarliga komplikationer under graviditeten eller senare under den kommande förlossningen. En av 12 kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning. Många blir gravida redan i tonåren, och sedan följer många graviditeter tätt inpå varandra. 

Våra mobila kliniker består av ett team på fem personer som tar sig fram till de mest otillgängliga platser det går att föreställa sig. Jag skulle inte ens kalla det vägar, i många fall. Det är mitt ute i ”vildmarken”.  

Det mobila teamet åker till en ny plats varje dag, men återkommer sedan efter ett förutbestämt schema en gång varannan vecka. Teamet består av sjuksköterskor, barnmorska och vaccinationssköterska samt en chaufför.  

Teamet arbetar sex dagar i veckan, väldigt långa dagar. De befinner sig på resande fot hela tiden när de arbetar och övernattar under enkla förhållanden på den plats de arbetat för dagen.  

De har med sig några tält (som blir undersökningsrum för de gravida kvinnorna) och ett antal stolar och bord som tillsammans utgör ”kliniken”, de har även sina journaler och nödvändiga mediciner.   

Hur avgörande är vår insats för barnen skulle du säga? 

Vår insats är i många fall helt livsavgörande. Genom de vaccinationer vi erbjuder så minskar vi risken för allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Mässlingsvaccinet är ett sådant exempel. Men även stelkrampsvaccinationen som vi försöker säkerställa att kvinnor i fertil ålder får redan innan de blir gravida. Det ger både kvinnan ett viktigt skydd vid förlossningen, och det nyfödda barnet, innan vi förhoppningsvis senare får möjlighet att vaccinera just det barnet.   

Generellt är vaccinationstäckningen i landet väldigt låg och även om vi lyckas lyfta nivån i upptagningsområdet runt våra kliniker så är läget sämre än i de allra flesta länder.   

Men även alla de gånger vi behandlar barn som lider av undernäring så kan det betyda att vi gör skillnaden mellan liv och död. 

Läs mer om Världens Barn 2021 och vårt arbete i Somalia på rodakorset.se 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!