Internationella vattendagen – ett framgångsrikt WaSH-initiativ i Sydsudan

The photograph shows South Sudan Red Cross volunteers or staff as participants in an emergency WaSH training that Derrick Agaba Muhumuza (and Rendal Gideon Allan) was involved in facilitating.

I samband med Internationella vattendagen, World Water Day, lyfter vi särskilt ett framgångsrikt initiativ för att stärka det lokala arbetet inom vatten och sanitet (WaSH) tillsammans med Sydsudanesiska Röda Korset.


Arbetet med att stärka nationella föreningars insatser inom vatten och sanitet leder till bättre motståndskraft och effektivt arbete redan innan katastrofer inträffar, och bidrar därmed till en långsiktig hållbarhet. Under 2022 lanserade Svenska Röda Korset projektet Ready to Respond (RtR) med hjälp av finansiering från Sida. Projektet handlar om att öka lokala föreningars möjlighet att genomföra katastrofinsatser som är mer inkluderande och miljömässigt hållbara.

Ready to Respond-insatser har genomförts tillsammans med Sydsudanesiska Röda Korset, med aktiviteter för att bland annat utbilda personal och volontärer på plats samt för en ökad kunskap kring reparation av WaSH-utrustning och för drift och underhåll av befintlig utrustning.

Utbildning av lokalanställda och volontärer

Svenska Röda Korsets delegat Derrick Agaba Muhumuza har bistått med såväl mentorskap som utbildning av anställda och volontärer på huvudkontoret i Juba och ute i landet. Det har även hålits en kurs för systerföreningens katastrofteam, där 20 anställda och volontärer från tretton platser i Sydsudan deltog. 20 lokalanställda och volontärer från Torit-kretsen har också fått möjlighet till akut WaSH-utbildning, och 22 volontärer från Malakal-kretsen har utbildats i hälsofrämjande nöd- och hushållsvatten-behandling, med övningar kring att sprida information om säkra hygienrutiner och vattentillgångar under kriser. Utbildningen har redan visat sig värdefull eftersom staden Malakal drabbats av kolera de senaste veckorna.

Återanvändning och reparation av befintlig utrustning

Ready to Respond-delegater har arbetat tillsammans med systerföreningen för att förbättra organiseringen och underhållet av WaSH-utrustning, och har även hjälpt till att undersöka och testa utrustningen. Teamet lyckades reparera stora delar av kitet under insatsperioden, och där skadorna var för svåra för teamet anlitades lokala mekaniker. I Torit-kretsen modifierade teamet också en större så kallad Emergency Response Unit-modul för att skapa ett mindre WaSH-kit som är lättare utplaceringsbart, med kapacitet för vatten till 5 000 personer per dag.

Dessa exempel visar hur vi kan öka kapaciteten genom att återanvända material från tidigare kriser. Kollegorna från vår systerförening är nu också bättre utbildade och utrustningen har anpassats för mer praktiska moduler - allt för att kunna stötta människor i nöd med livsviktigt rent vatten ännu snabbare.

Läs mer om Internationella vattendagen, World Water Day 2023:

World Water Day 2023 campaign launches | UN-Water (unwater.org)

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!