Internationella stadgeenliga möten 2019 - en sammanfattning

Storskärm Internationella konferensen 2019.

Mellan den 4-12 december samlades ledare för 192 Rödakors- och rödahalvmåneföreningar i Genève för att mejsla ut framtidens humanitära insatser. Det var de stadgeenliga mötena som ägde rum.

Nedan följer en sammanfattning om vad som hände under konferenserna i Genève.

Generalförsamlingen

Generalförsamlingen som äger rum vartannat år, pågick mellan den 5-7 december. Några av de viktiga frågorna som stod på agendan var dessa tre:

  • Marshallöarnas Röda Kors och Bhutans Röda Kors tas upp som två nya medlemmar i Internationella rödakors- och rödahalvmåneföreningen (IFRC).
  • Strategy 2030 handlar om förändring och hopp. Här är förmågan att bygga på den styrka som finns på lokal nivå och inom rörelsen och samtidigt lansera innovativa idéer är avgörande.
  • Val till Ungdomskommissionen där Vera Carlbaum-Wrennmark, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, kandiderade och blev invald.

Kvinnligt ledarskap och representation

En annan svensk angelägenhet var workshopen om kvinnligt ledarskap och representation som leddes av vår ordförande Margareta Wahlström. Hon är en stark företrädare för kvinnligt ledarskap och för att driva på utvecklingen har hon startat ett internationellt nätverk för kvinnor som går under namnet GLOW Red, the Global Network for Women Leaders in the RCRC Movement. Nätverket har redan över 140 medlemmar i 80 olika länder och består av kvinnor i ledarskapspositioner inom de nationella föreningarna. Besök hemsidan för GLOW RED här.

Ny generalsekreterare för Internationella rödakors- och rödahalvmåneföreningen

Internationella rödakors- och rödahalvmåneföreningen (IFRC) bytte generalsekreterare och ny på den posten är Jagan Chapagain, ursprungligen från Nepals Röda Kors och med en bakgrund som chef på flera positioner inom IFRC.

– Vi tackar utgående generalsekreterare As Sy Elhadj för sitt omfattande arbete och välkomnar Jagan Chapagain som har en långvarig relation till Svenska Röda Korset, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare.

Internationella konferensen

Inför den internationella konferensen hade sex resolutioner tagits fram för förhandlingar; om internationell humanitär rätt, familjeåterförening, psykisk hälsa och psykosocialt stöd, klimat, epidemier och pandemier, samt kvinnor och ledarskap. Här hittar du resolutionerna både som utkast och den antagna versionen (på engelska).

Margareta Wahlström och Svenska Röda Korset var initiativtagare till och drivande bakom resolutionen om kvinnligt ledarskap inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Resolutionen har som mål att öka representationen av kvinnor från olika bakgrunder på alla beslutsnivåer, både bland tjänstepersoner och förtroendevalda.

Du kan också läsa mer om de internationella stadgeenliga mötena i kunskapsbanken.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!