Internationella solidaritetsdagen för tortyröverlevare

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde

Idag den 26 juni är den internationella solidaritetsdagen för tortyröverlevare. Studier visar att många av de som flytt till Sverige bär på trauma kopplat till tortyr.

Samtidigt varierar möjligheten för tortyröverlevare att få rätt typ av vård beroende av vilken region de bor i. Detta visar en kartläggning som vi gjort. 

På Svenska Röda Korset erbjuder våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade vård och traumabehandling till personer – vuxna och barn – med flykt- eller migrationsbakgrund, som lider av trauma till följd av tortyr, krig eller flyktupplevelser. Stöd ges även till anhöriga med särskilt fokus på barn som anhöriga.

Vi har sex behandlingscenter i Sverige och för dialog med regioner där vi får signaler om att tillgången till behandling behöver stärkas.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!