Kretsar kan söka pengar för att hjälpa människor i utsatthet

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har beviljat Svenska Röda Korset 11 miljoner kronor.

Kretsar har möjlighet att söka medel för att möta målgruppen människor som befinner sig i utsatta situationer till följd av pandemin och för ert arbete med mottagande av flyktingar. Exempel på verksamheter som kan finansieras med detta bidrag är:

  • Boendestödjande insatser och andra verksamheter för att tillgodose grundläggande humanitära behov
  • Verksamheter för att öka möjligheterna till etablering för människor på flykt, i en asylprocess och nyanlända människor
  • Verksamheter för att motverka segregation och socioekonomisk utsatthet
  • Akuta hjälpinsatser för att stödja och hjälpa asylsökande och ensamkommande barn
  • Verksamheter som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer och/eller mottagande av flyktningar och humanitära insatser.

Mer information och ansökningsformulär finns på sidan "Stärka ekonomin" i Kunskapsbanken.

MUCF:s hemsida hittar ni information om vilka organisationer som fått ta del av bidraget.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!