Inger fick en besöksvän genom Röda Korset

Två personer håller handen

Inger, 97 år, bor i en lägenhet i Göteborg. Nästan varje dag ringer det någon så hon känner sig inte alldeles ensam. Och så har hon Gunilla, en frivillig från Röda Korset.

Många kretsar har verksamheter som motverkar ensamhet bland äldre personer. Enligt den senaste kretsrapporten (2019) fanns det över 3400 frivilliga i verksamheterna. Aktiviteterna varierar stort, de kan både bestå av träffpunkter med fika och aktiviteter, cykelturer i en speciell ellastcykel, besök på äldreboende eller hos dem som bor själva. Som i Ingers fall.

Den viktiga kontakten med en frivillig

Ingers första upplevelse av ensamhet kom för sju år sedan. Hon som tidigare i livet aldrig känt sig ensam berättar att det blev tomt efter sambons bortgång:

-Man vill ju gärna ha en människa att prata med varje dag.

Sakta vande sig Inger vid att vara ensam men kände ett behov att träffa en annan människa. Ett par år efter sambons bortgång tog Inger kontakt med Röda Korset för att fråga om det fanns någon som kunde komma och besöka henne. Då kom några från Röda Korset och intervjuade henne och snart så fick hon sin besöksvän, Gunilla. Gunilla kommer sedan dess regelbundet och de två pratar om vad som händer i världen och spelar kort. De besöken betyder mycket för Inger.

Förutom Gunilla och telefonsamtalen från släktingar får hon böcker från biblioteket levererat till sig som hon njuter av att läsa, ”man blir aldrig för gammal för att lära sig nytt” säger Inger. Hon vill inte ge sig på att ge några tips för att bryta ensamheten, för det är inte säkert att andra skulle bli hjälpta av samma saker som hon. Men en sak lyfter hon:

-Man behöver själv söka kontakter.

Coronatiden ökar ensamheten

Det senaste året har satt ljuset på ensamheten när många, särskilt de äldre, har behövt hålla sig fysiskt isolerade från andra människor. Gruppen äldre personer brukar särskilt sticka ut i statistiken när ensamhet undersöks och det senaste årets studier visar att än fler äldre känner ensamhet och oro på grund av coronakrisen.

Inom Röda Korset är det i vanliga fall många kretsar som bedriver verksamheter riktade till äldre personer. Under coronaåret har cirka 80 kretsar fortsatt sina verksamheter men med anpassade aktiviteter. Inger har sedan i våras varit isolerad i det egna hemmet. Hon och Gunilla har inte kunnat träffats men de håller kontakten och Gunilla handlar åt Inger:

-Jättetråkigt är det minsta man kan säga om corona, säger Inger.

Röda Korset uppmärksammar ensamhet

Ensamhet som inte är självvald kan drabba oss i olika skeden i livet och särskilt när livet som vi är vana vid förändras. Enligt undersökningar upplever sig unga personer och äldre personer sig som mest ensamma. Röda Korset har tagit fram information om ensamhet och stöd för den som känner sig ensam.

Ta del av våra råd på rodakorset.se om hur du kan hjälpa dig själv om du känner dig ensam. 

Anteckning: Namnen i artikeln är påhittade.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!