Informationsinsatser – Prata om vaccin!

Vi är på plats i Tynnered i västra Göteborg med vår mobila mötesplats under coronakrisen.

Röda Korset har en roll i informationsspridning. Därför finns nu en ny samlingssida på Rednet med råd och stöd för kretsar som vill bidra i arbetet.

Informationsinsatser kopplat till Coronavaccinationer som Röda Korset bedriver har människor vi möter i våra ordinarie verksamheter som primär målgrupp. Fokus är att nå de personer som befinner sig längst från informationsflöden eller de målgrupper där Röda Korset redan har en relation. Vår roll i informationsspridning är att tillgängliggöra myndighetsinformation genom att utveckla eller fortsätta proaktiva insatser, såsom fysisk närvaro på platser där våra målgrupper finns eller genom uppsökande arbete i egen regi eller tillsammans med andra. Vi kan också vara ett konsultativt stöd till myndigheter i planerandet av lokala informationsinsatser. Hinder och svårigheter som våra målgrupper möter för att få tillgång till eller som på andra sätt kopplar till testning och vaccinationer kan också samlas och dokumenteras i en informationsinsats och på så sätt bidra till vårt påverkansarbete på lokal och nationell nivå.

Vårt uppdrag som rödakorsare är ett tillgängliggöra den information som finns från svenska myndigheter. Vår roll är inte att uppmana till något beslut gällande vaccinationer. I Sverige är det frivilligt att vaccineras och Röda Korset tar inte ställning till individuella fall. Vår roll är att säkerställa att alla har jämlik tillgång till korrekt information gällande testning och vaccin och att alla har möjlighet att ta ett informerat beslut.  En informationsinsats är därför en egen insats eller en komponent i befintlig verksamhet där Röda Korsets frivilliga tillgängliggör myndigheters och vårdguiden 1177:s information om testning och vaccin mot Covid-19 till målgrupper som står långt ifrån informationsflöden. Informationsinsatser kan också genomföras i digitalt format genom digitala möten eller kampanjer i sociala medier, eller i fysiskt format genom lokala insatser i ett bostadsområde eller uppsökande verksamhet för en specifik målgrupp på platser där de rör sig. Fysiska insatser görs med fördel utomhus eller i stora luftiga lokaler där social distansering kan hållas. 

Svenska Röda Korset bedriver arbete inom tre delar kopplade till Sveriges Coronavaccinationer. De tre delarna svarar mot vår stödjande roll, vårt arbete med att skydda liv och hälsa och vår roll att påtala brister och när humanitära behov inte möts. Vi erbjuder ett operativt stöd vid vaccinationerna genom frivilliga i rollen som vaccinationsstödjare; vi driver ett påverkansarbete kring utsatthet och hinder för våra målgrupper på lokal och nationell nivå: och vi bistår myndigheter för att förstärka information till de målgrupper vi möter i våra verksamheter.

Läs mer här

Fler nyheter

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!