Inför Riksstämman - välj riksstämmoombud och skicka in motioner!

Riksstämmohandlingar 2021

Vartannat år är det Riksstämma, vårt högsta beslutande organ. Och i år är det dags igen!

I år öppnar Riksstämman digitalt den 28 maj och fortsätter sedan 3–4 juni i Karlstad.  

Här kan du läsa mer om Riksstämman 2023.  

Under Riksstämman ska beslut tas om styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030, inkomna motioner och vilka som ska sitta i Svenska Röda Korsets styrelse. De beslut som tas på Riksstämman gäller hela organisationen. Ta din chans som medlem att vara med och påverka! 

”Strategin till stor hjälp i vårt arbete” 

Vi laddar för kommande Riksstämma genom att ta ett steg tillbaka. Vi har tagit reda på hur kretsar arbetar med den nuvarande strategiska inriktningen i sin krets och i sina verksamheter. 

Missa inte vår artikelserie där vi bjuder på goda exempel och visar hur strategin lever och används i kretsar.  

Först ut är Åre kommuns rödakorskrets genom Marcella Simms (ordförande) och Kristina Sunding (vice ordförande) som haft stor hjälp av den strategiska inriktningen i planeringen av kretsens verksamhet. 

Hur har ni arbetat med den strategiska inriktningen?  

- Den har använts flitigt. Tycker den är väldigt konkret och vi har utgått från den när vi har gjort vår verksamhetsplan. Vi har med stöd av strategin också tagit fram en krisberedskapsplan, gjort en behovsanalys för Åre kommun och har en övningshubb inom första hjälpen, berättar Marcella.  

- Under 2022 har vi jobbat med att bilda en krets per kommun. Utmaning då vi är en till ytan stor kommun, det har varit mycket arbete med det. Vi har bland annat rekryterat nya frivilliga fortsätter Kristina. 

Läs mer om det lyckade kretsammangåendet här

- Vår second hand-butik Hallen sysslar med försäljning/lotterier och insamling. Sedan kriget bröt ut i Ukraina har hela omsättningen skickats dit. 

Hur har den strategiska inriktningen hjälpt er i ert arbete?  

- Den har hjälpt mycket i planerandet av vår verksamhet. Bra också att använda för att visa nya hur Röda Korset jobbar, säger Marcella. 

Vad har förra Riksstämmans beslut lett till för förändring i er krets?  

- Vi har blivit mer digitala. Vi har stora geografiska avstånd i vår kommun och som försvårar, speciellt vintertid. Så när vi gick samman och bildade en krets i kommunen så köpte vi in en bärbar dator till secondhand-butiken där några stycken kunde vara med på möten därifrån, berättar Marcella. 

Kristina fortsätter; 

- Det gick inte att ha digitala möten utan den datorn då det var många styrelsemedlemmar som inte hade datorer. Vi planerar att även köra utbildningar via den framöver.  

Kan ni berätta om något som händer framöver i er krets? 

- Vi ska genomföra en busstur i augusti i samarbete med Krokombygdens rödakorskrets. Syftet är att värva medlemmar, frivilliga, samla in pengar och att berätta om Röda Korsets verksamheter. Vi kommer att åka runt till olika orter i kommunen. Detta är även bra för samarbete med olika handlare speciellt för framtida krisberedskap berättar Marcella. 

Mer om Riksstämman

De beslut som tas på Riksstämman leder till förändring i kretsar. Har du idéer om hur vi kan bli bättre och hjälpa fler? 

Här är styrelsens förslag till Riksstämman 

Alla beslut på Riksstämman tas av valda riksstämmoombud

Är du nyfiken på att bli ombud? Läs mer om uppdraget och val av ombud här. Val av ombud ska göras senast 4/3. Anmälan av ombud görs på Rednet senast 5/3 (enligt stadgarna).

Som medlem kan du också påverka genom att skriva en motion

Här kan du läsa mer om motioner till Riksstämman, hur du skickar in en motion eller läsa redan inskickade motioner. Skicka in din motion senast 28/2. 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!