Information om cyberattacken mot Internationella rödakorskommittén

Personuppgifter och konfidentiell information om mer än 515 000 mycket utsatta människor har äventyrats på grund av attacken.

Internationella rödakorskommittén har utsatts för en cyberattack. Bland de som drabbats är personer som skilts från sina familjer på grund av flykt, konflikter och katastrofer och som nu söker efter sina försvunna familjemedlemmar. Uppgifterna kommer från minst 60 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar runt om i världen.

Internationella rödakorskommitténs mest akuta oro efter attacken är de potentiella risker som följer för de enskilda personer och familjer som Röda Korset och Röda Halvmånen försöker skydda och hjälpa. När människor skiljs åt under flykt eller i krig är oron för deras familjer och vänner ofta stor. 

Du kan läsa mer om händelsen på rodakorset.se

Vad gör vi för att stödja familjer vars data har omfattats av attacken?

Inititalt arbetar nu Internationella rödakorskommittén (ICRC) tillsammans med berörda nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar för att hitta sätt att informera individer och familjer vars uppgifter kan ha äventyrats. Vi bedömer vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda deras uppgifter och de risker som kan uppstå.

Systemen som används för att arbeta med efterforskning har vi varit tvungna att stänga ner på grund av attacken. Vi arbetar nu för att hitta lösningar för att kunna fortsätta arbetet med familjeåterförening så snabbt som möjligt.  

Här finns information för dig som varit i kontakt med Röda Korset i migrationsärenden.

Kontakta infoservice om du har frågor. 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!