ICA och Apotek Hjärtat skänker 12 miljoner till coronaarbetet

Frivilliga som handlat mat åt riskgrupper

ICA, genom ICA Sverige, ICA Stiftelsen och Apotek Hjärtat skänker 12 miljoner kronor till Röda Korset för att kunna hjälpa fler under coronakrisen.

ICA-handlare runt om i landet har engagerat sig för att äldre och andra riskgrupper ska få mat levererad hem, och Apotek Hjärtat har vidtagit åtgärder för att säkra tillgången till läkemedel. Det arbetet kommer nu att utvecklas och förstärkas ytterligare tillsammans med Röda Korset. 

- ICAs viktigaste uppgift är att säkerställa livsmedelsförsörjningen och förenkla vardagen för våra kunder även i svårare tider. Tillsammans är vi tre aktörer som kan säkerställa det mest nödvändiga, mat, medicin och långa erfarenheter av hjälpinsatser i krissituationer, säger Anders Svensson, vd på ICA Sverige.

De 12 miljoner kronorna kommer att gå till vårt arbete tillsammans med andra frivilligorganisationer för att stötta kommuner att tillgodose mat och läkemedel till riskgrupper, men även till stödtelefonen under coronakrisen, närvarande krisstöd utanför sjukhus och särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden under coronakrisen.

Praktiskt stöd till kretsar

Till kretsar som arbetar med mat- och medicinleveranser innebär det här samarbetet också praktiskt stöd. ICA Sverige har skickat ut information till sina lokala ICA-handlare med en uppmaning att stötta Röda Kors-kretsar som kontaktar butiken. Vilket stöd som ICA erbjuder lokalt avgörs utifrån behov kretsens behov och vilka möjligheter ICA-handlaren har. Vi uppmanar därför alla kretsar som har behov av stöd att kontakta sina lokala ICA-handlare för att se om och isåfall vad de kan stötta med. Exempel på sådant som kan vara till hjälp är:

-Trygga betalningslösningar 

-Separata öppettider för att undvika köer

-Packa matkassar

-Sponsring av fika/lunch till frivilliga

Apotek Hjärtat har också tagit fram rutiner och riktlinjer så att medicinleveranser kan ske på ett tryggt sätt i samarbete med det lokala apoteket. De sponsrar också frivilliga med handsprit i mån av tillgång. På Kunskapsbanken hittar du rutiner och information

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!