I Kronobergs län stöttar Växjökretsen med vaccininformation

Rödakorsare ställer upp som frivilliga i Växjö

Under våren tog region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län kontakt med Växjökretsen med en förfrågan om att vara med under de informationstillfällen i utsatta områden som planerades för sommaren.

–  Vårt uppdrag som rödakorsare är att tillgängliggöra den information om testning och vaccin som finns från svenska myndigheter till våra målgrupper. Men också generellt till boende i området Araby där vi har närvaro och är en känd aktör, berättar Tajda Sisic på Växjökretsen.

–  Att säkerställa att alla har jämlik tillgång till korrekt information och att alla har möjlighet att ta ett informerat beslut är extra viktigt, fortsätter hon. Röda Korset är välkänt för många och vår roll var att finnas på plats för att skapa trygghet och tillit, men också för att informera och hänvisa till informationshubbarna där man kan få hjälp med att boka en tid för vaccination, berättar Tajda.

Röda Korset fanns på plats vid ett fast informationstält men rörde sig också i området för att synas så mycket som möjligt. Samtidigt som kretsen informerade om vaccination berättade de också om kretsens ordinarie verksamheter. Som en följd av dessa informationstillfällen har ocksåregion Kronoberg beslutat att besöka Röda Korsets egna verksamheter under juli månad för att på plats möta målgruppen och fortsätta säkerställa att alla har tillgång till information om testning och vaccin.

–  Alla aktörer ser hur viktigt det är att nå ut med information till boende i Araby, menar Tajda.

Dessvärre finns inte någon vaccinationslokal i området och att platsens tillgänglighet avgör har Tajda och Växjökretsen också sett tydligt.

–  Vi tror definitivt att den geografiska platsen avgör, det begränsar när det blir längre resor och mer tid krävs för att komma fram. Därför är det så viktigt att fortsätta att nå ut med information till våra målgrupper, avslutar hon.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!