Hur mår du? Workshopturné med fokus på psykisk hälsa

Workshop I Hedemora

"Vad är det som gör att vi mår dåligt? Hur kan vi hjälpa varandra att må bättre? Och vad gör vi om vi känner oro för vår egen eller någon annans psykiska hälsa?" Dessa frågor är kärnan i initiativet "Hur mår du?", som nu går in på sitt tredje år med fokus på att sprida kunskap och bryta stigman kring psykisk hälsa för unga.

En viktig del av detta arbete är att involvera ungdomar som medskapare i projektet. Genom samarbete med flera avdelningar inom Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund kan vi nå ut på ett effektivt sätt och fokusera på rätt frågor.

Prisbelönt initiativ

Ett prisbelönt initiativ som har nått många unga är filmserien där unga tjejer från Tjärna Ängar i Borlänge pratar öppet och ärligt om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Dessa filmer, tillsammans med kunskap och tips från Röda Korsets ungdomspsykolog Annicka Lang, har nått ut till många via annonser på TikTok och andra sociala medier.

Unga killar och psykisk hälsa

Under det kommande året kommer initiativet att utvecklas ytterligare genom workshops med unga killar. Detta är en viktig satsning då män är en grupp som är överrepresenterad i suicidstatistiken. Genom att lyfta fram killarnas perspektiv vill vi öka kunskapen till unga om psykiska hälsa.

Workshops har redan genomförts i Tjärna Ängar i Borlänge och i Hedemora, där cirka femtio killar deltog. Detta gav många nya perspektiv och insikter, och det visade att det är ett ämne som både kan vara lätt och svårt att prata om.

— Det är viktigt att lyfta fram killarnas perspektiv på denna fråga. I statistiken är kvinnor och flickor överrepresenterade vad gäller självskattad psykisk ohälsa och kvinnor tar större del av resurser inom psykiatrin medan män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Vi behöver bli bättre på att fånga upp pojkar och mäns behov vad gäller psykisk ohälsa. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive samhällets förväntningar på män att vara starka och inte visa svaghet. Det kan också bero på bristande kunskap och stöd kring psykisk hälsa, samt en kultur där det inte är lika accepterat för män att söka hjälp.

— Unga killar är en grupp som inte hörs så ofta i dessa sammanhang. Genom att lyfta fram killarnas perspektiv och öka förståelsen för deras utmaningar hoppas vi kunna bryta stigman och få fler unga killar att få rätt stöd, säger Sara Hedrenius, som är Röda Korsets expert och rådgivare inom psykisk hälsa. 

Förutom workshops med killarna genomfördes även en workshop med tjejerna som är med i projektet och planerade aktivtieter som de genomförde med sportlovslediga barn under vecka nio - fokus för aktiviteterna var psykisk hälsa. 

Hur mår du - spelar roll

Pop up i Centrumgallerian I Hedemora

I Hedemora hölls förutom workshopen för killar en uppskattad föreläsning för volontärer och representant från kommunen.

— Jättekul att så många ville komma. Detta visar på det breda intresset och stödet för att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk hälsa, och hur viktigt det är att arbeta tillsammans för att stödja unga och deras välmående. säger Gunborg Moren, volontär i Röda Korset Hedemora.

Tidigare under februari hade Röda Korset i Hedemora även deltagit i kommunens satsning för unga ”Spela roll” Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Socialtjänsten och systembolaget i Centrumgallerian för att uppmärksamma hur barn påverkas när någon i familjen/närheten dricker/tar tar droger. Röda Korset fanns på plats med projektet ”Hur mår du?” och delade ut Hur mår du-visitkort och informerade om Röda Korset och om psykisk hälsa för unga.

Vill du veta mer om satsningen Hur mår du?

Läs mer på www.rodakorset.se/hurmardu

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!