“Hur mår du?” – en ny satsning för psykisk hälsa bland unga

Unga från Tjärna Ängar Borlänge.

Röda Korset lanserar “Hur mår du?” – en ny satsning för att nå ut med kunskap och information till unga för att öka psykisk hälsa.

– Psykisk hälsa är angeläget för alla men kan vara svårt att prata om - och det kan minska möjligheten att få stöd. Att växa upp i områden med olika typer av socioekonomisk eftersatthet kan öka risker för psykisk ohälsa och sjukdom. Därför är det viktigt för oss att nå ut till unga i just eftersatta områden, säger Sara Hedrenius, rådgivare psykisk hälsa på Svenska Röda Korset. 

Västra området i Borlänge består av Tjärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren. Totalt bor här cirka 13 000 invånare. Området benämns ofta som ett socioekonomiskt eftersatt område. För att ta reda på vilka behov och önskemål som finns hos unga här bjöd Röda Korset in till ett möte där de fick berätta vad de saknade och önskade ha mer av. Resultatet blev en filmserie som nu distribueras tillsammans med kunskap och konkreta tips från Röda Korsets ungdomspsykolog. 

– Det är jätteviktigt att prata om hur vi mår. Bara ett litet möte kan vara något som ändrar mycket. Det kan börja med att någon frågar hur du mår, säger Nasro Omar Ibrahim, en av tjejerna som medverkar i filmerna. 

Tanken är att ungdomar som är engagerade inom frågor kring psykisk hälsa själva är medskapare för att ta fram innehåll, som sedan riktas till andra. 

Vi fördjupade oss särskilt i deras reflektioner kring ensamhet, ångest och varför det är viktigt att prata om hur man mår. Tjejerna var tydliga i workshopen med hur viktigt de tycker att dessa frågor är och deras engagemang och hoppfulla energi genomsyrade hela kvällen. Tack vare dem har vi stora möjligheter att ta detta vidare till resten av Sverige, säger Sara Hedrenius. 

En önskan som uppstod under samtalen med ungdomarna var att de ville göra mer av materialet och göra en större lansering i Borlänge. Deltagarna bestämde sig för att bjuda in gäster från kommun, skola och civilsamhälle för att ta samtalet om psykisk hälsa vidare till andra.

Lanseringen av projektet gåt av stapeln den 23 maj med temakväll på Biopalatset i Borlänge, där filmerna premiärvisas och följs upp med samtal tillsammans med flera av de medverkande tjejerna.  

Se filmerna på rodakorset.se/hurmardu där de varvas med kunskap och konkreta tips från Röda Korsets ungdomspsykolog. 

– En oväntad och rolig effekt av vårt arbete är att flera av tjejerna i projektet vill engagera sig ytterligare och har därför startat upp en lokalförening av Röda Korsets Ungdomsförbund i Borlänge, säger Kenneth Persson, ordförande för Röda Korset Borlänge.   

Satsningen “Hur mår du?” är ett treårigt projekt med fokus på unga och psykisk hälsa där målet är att öka kunskapen och bryta stigman. 

Om psykisk ohälsa i Sverige

  • 41 procent av befolkningen har psykiska besvär såsom ängslan, oro eller ångest. 
  • Var femte svensk får diagnosen depression någon gång under sin livstid. 
  • Socioekonomisk utsatthet är en riskfaktor för psykisk ohälsa. 

Källa: WHO, Svenska Röda Korset och Folkhälsomyndigheten 

Hur mår du - i medier

Se inslaget från SVT Morgonstudio den 23 maj med Sara Hedrenius, rådgivare inompsykisk hälsa på Röda Korset, och Riyak Hussein, medutvecklare av projektet Hur mår du i Borlänge.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!