Hur jobbar Sverige för att stärka den humanitära rätten?

IHL årsbok 2021

Det är frågor som du får svar på i Svenska Röda Korsets årsbok i humanitär rätt 2021.

Varje år ger Svenska Röda Korset ut en årsbok som belyser de humanitärrättsliga höjdpunkterna från föregående år, och i årets upplaga är temat sjukvården och den humanitära rätten. I årsboken får du bland annat en inblick i Sveriges arbete med den humanitära rätten under året. En informativ text beskriver bland annat den uppsättning humanitärrättsliga regler som gäller för sjukvården. Socialstyrelsen berättar om hur de humanitärrättsliga reglerna kommer in i deras arbete kring sjukvårdens säkerhet i krig. Vidare kan du läsa om hur sjukvården skyddas vid cyberkrigföring.

Läs årsboken på rodakorset.se

Den 8 juni kl 12-12.50 anordnar vi en digital lansering för årsboken

Lyssna på den digitala lansering som vi anordnar för årsboken. Generalsekreterare Martin Ärnlöv talar om vårt arbete med den humanitära rätten under 2021. Sedan fördjupar vi oss i årsbokens tema tillsammans med Jessica Appelgren, folkrättsjurist vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och Heather A. Harrison Dinniss, universitetslektor i folkrätt vid Försvarshögskolan. Via vårt kalendarium kan du se lanseringen live.

Till den digitala sändningen

Du kommer också att kunna se lanseringen i efterhand på rodakorset.se

Med kunskap kan vi förbättra respekten för den humanitära rättens regler.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!