På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Katastrofinsatserna som SRK stödde 2021

Matutdelning i Afghanistan

De humanitära behoven har varit rekordstora och ökat från 168 miljoner behövande 2020 till 234 miljoner i behov av krisstöd under 2021, enligt FN.

Här följer kort beskrivning av de katastrofinsatser vi beslutade att bidra till under året:

Den väpnade konflikten i Tigray

Striderna i Tigray-regionen i norra Etiopien har drabbat civilbefolkningen hårt. Flera års återkommande torka på Afrikas horn har gjort bristen på mat stor, och läget har i och med striderna förvärrats ytterligare. Miljoner människor går hungriga. Lokala bönder saknar utsäde och gödsel för att försörja sig. Svenska Röda Korset bidrog både bilateralt och med en IFRC-ledd insats med vår fältpersonal på plats. Även delegater med expertis inom vatten och sanitet samt programkoordinering och egna medel i Sudan bistod människor som flydde dit. Vi bidrog även till ICRC med en expert inom skydd, jämställdhet och inkludering just med anledning av de omfattande övergreppen i konflikten.

Intern konflikt Myanmar

Interna konflikter präglade även Myanmar under året. Röda Korset bidrog med vår personal på plats. Det fanns medel från Sida, H&M Foundation samt insamlade medel för att bilateralt bistå Myanmars Röda Kors-verksamhet. Stödet var hälsoinriktat och innefattade också kontantstöd.

Palestina

Läget var även extra oroligt i Palestina. Vi bistod med vår personal på plats och bidrog med bilateralt stöd till Palestinska Halvmånen. Med en extra allokering från Sida och egna insamlade medel kunde vi bistå med akut bilateralt hälsostöd till de drabbade. Svenska Röda Korset bistod även med medel för att lindra bristen på akut sjukvård i de av Israel ockuperade områdena.

Ebolautbrott Guinea

Ett Ebolautbrott inträffade i Guinea. Sjukdomen riskerade också spridas till grannländerna i Västafrika, varför preventiva insatser även skedde där. Svenska Röda Korset stödde IFRC:s insats med medel ur katastroffonden och var också involverade med vår personal i Liberia.

Vulkanutbrott

Ett Vulkanutbrott inträffade på gränsen mellan Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda, vilket gjorde att tusentals redan mycket utsatta människor tvingades fly från sina hem. Vår personal på plats var involverade och vi i Svenska Röda Korset stödde den IFRC-koordinerade insatsen med delegatexpertis inom datainsamling & behovs- och kapacitetsanalys samt vatten och sanitet. Vi kunde även bistå med pengar från katastroffonden.

Covid-19

Svenska Röda Korset forsatte att bistå IFRCs globala katastrofappell för att stävja Covid-19 med öronmärkta medel ur katastroffonden. Dessutom fick Svenska Röda Korset katastrofstöd från Svenskindiska handelskammaren, H&M Foundation, SEB, Husqvarna och andra givare till specifika Covid-19 akuta insatser i Sydasien.

Afghanistan

Redan under våren kom larm om torka och en komplex katastrof i Afghanistan. En kris som förvärrades ytterligare i samband med uttåget av internationella trupper, talibanernas övertagande i augusti och det stopp av bistånd som följde. Svenska Röda Korset bistod den IFRC-ledda insatsen med medel från Radiohjälpen och katastroffonden samt stöd från Electrolux Food Foundation.

Arbetet för att söka ytterligare medel fortsätter. Det är viktigt att lindra situationen för de flyktingar som tagit sig till Afghanistans grannländer. och att kunna hjälpa de nationella föreningarna med att bistå flyktingarna. Svenska Röda Korset bidrog även här med medel till den IFRC-ledda insatsen från katastrofreserven.

Torka

I flera länder rådde svår torka, såsom Somalia, Nigeria, Kenya. Svenska Röda Korset bidrog till den IFRC-ledda insatsen i Somalia.

Översvämning

Sydsudan drabbades av översvämningar. Här kunde Svenska Röda Korset tack vare personal på plats, bidra till att planerade bilaterala insatser stödda av Sida kunde genomföras för att ge katastrofstöd. Svenska Röda Korset fick även katastrofstöd från Ericsson och Greta Thunberg Stiftelsen för lokala akuta insatser i Sydsudan.

Räddningsinsats Medelhavet

IFRC ledde även en räddningsinsats i Medelhavet. Som en av få givare bidrog vi i Svenska Röda Korset till att flera hundra människor i sjönöd kunde räddas. Detta möjliggjordes genom katastroffonden.

Jordbävning

En stark jordbävning skakade Haiti och drabbade åter den redan mycket utsatta befolkningen. Svenska Röda Korset bidrog till den IFRC-ledda insatsen med hela sju delegater, varav två sjuksköterskor till fältsjukhuset lett av Finska Röda Korset, samt expertis inom vatten och sanitet, skydd, jämställdhet och inkludering samt administration och insatsledning. Vi kunde även bidra till det lokala arbetet med stöd från Sida, AB Volvo, Ericsson samt medel ur katastroffonden.

Flyktinginsats Litauen, Vitryssland och Polen

Politiskt känsligt var också migrant- och flyktinginsatsen som inträffade i Litauen, Vitryssland, Polen under hösten. Svenska Röda Korset engagerade sig mycket i påverkansarbete och bidrog till den IFRC-ledda insatsen med pengar från katastroffonden.

Supertyfon Filippinerna

I slutet av året slog en så kallad supertyfon in över Filippinerna. Hela 7,3 miljoner människor drabbades då bland annat flera sjukhus förstördes. Svenska Röda Korset har hittills bidragit till den IFRC-ledda insatsen med en delegat som arbetar som insatsledare samt med medel ur katastroffonden och katastrofstöd från H&M Foundation.

Katastroffonden

Slutligen har katastroffonden varit mycket viktig för Svenska Röda Korset att fortsätta ge stöd utifrån våra grundprinciper och faktiska behov, även till insatser som inte uppmärksammas av media eller är mindre intressanta för externa givare. Varmt tack till alla som bidragit till att fylla på katastroffonden.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!