Uppdaterad information vad som gäller för kretsstämmor under rådande omständigheter. Läs mer här!

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Hunger, vulkanutbrott, och människor på flykt – katastrofinsatserna som vi stödde 2021

Matutdelning i Afghanistan

De humanitära behoven var rekordstora och hade ökat från 168 miljoner behövande 2020 till 234 miljoner i behov av krisstöd under 2021, enligt FN. Behoven resulterade i många förfrågningar om hjälp till Röda Korset.

Här följer kort beskrivning av de katastrofinsatser vi beslutade att bidra till under året:

Den väpnade konflikten i Tigray

Den väpnade konflikten i Tigray, Etiopien med ursprung mellan regering och oppositionella styrkor fortsatte att leda till både krigsförbrytelser, hunger och tiotusentals på flykt, framförallt till Sudan men också Djibouti. Svenska Röda Korset bidrog både bilateralt och gentemot IFRC ledd insats med vår fältpersonal på plats samt med delegater med expertis inom vatten och sanitet samt programkoordinering samt egna medel i Sudan för att bistå människor som flydde dit. Vi bidrog även till ICRC med en expert inom skydd, jämställdhet och inkludering just med anledning av de omfattande övergreppen i konflikten.

Intern konflikt Myanmar

Intern konflikt präglade även Myanmar under året. Röda Korset bidrog med vår personal på plats, medel från både Sida, H&M samt insamlade medel för att bilateralt bistå Myanmars Röda Kors verksamhet gentemot drabbade med hälsoinriktat stöd samt kontantstöd.

Palestina

Läget var även extra oroligt i Palestina. Vi bistod med vår personal på plats och huvudkontoret och bidrog med bilateralt stöd till Palestinska Halvmånen. Med en extra allokering från Sida och egna insamlade medel kunde vi bistå med akut bilateralt hälsostöd till de drabbade. SRK bistod även med medel för att lindra bristen på akut sjukvård i de av Israel ockuperade områdena.

Ebolautbrott Guinea

Ett Ebolautbrott inträffade i Guinea. Sjukdomen riskerade också spridas till grannländerna i Västafrika, varför preventiva insatser även skedde där. Svenska Röda Korset stödde IFRC:s insats med medel ur katastroffonden och var också involverade med vår personal i Liberia.

Vulkanutbrott

Ett Vulkanutbrott inträffade på gränsen mellan Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda, vilket gjorde att tusentals redan mycket utsatta människor tvingades fly från sina hem. Vår personal på plats var involverade och vi i Svenska Röda Korset stödde den IFRC-koordinerade insatsen med delegatexpertis inom datainsamling & behovs- och kapacietsanalys samt vatten och sanitet. Vi kunde även bistå med pengar från katastrofhjälpen.

Covid-19

Dessutom fortsatte Svenska Röda Korset att bistå IFRCs globala katastrofappell för att stävja Covid-19, både med medel ur katastrofreserven öronmärkt till appellen samt med bidrag från H&M och Svenskindiska handelskammaren specifikt till insatser Sydasien.

Afghanistan

Redan under våren kom larm om torka och komplex katastrof i Afghanistan. En kris som förvärrades ytterligare i samband med uttåget av internationell trupp, talibanernas övertagande i augusti och det stopp av mycket bistånd som följde. Svenska Röda Korset bistod till IFRC ledda insatsen med medel från Radiohjälpen och katastrofreserven. Arbetet för att söka ytterligare medel fortsätter. För att lindra situationen för de flyktingar som tagit sig till Afghanistans grannländer och hjälpa de nationella föreningarna att kunna bistå flyktingarna. SRK bidrog även här med medel till den IFRC ledda insatsen från katastrofreserven.

Torka

I flera länder rådde svårt torka, såsom Somalia, Nigeria, Kenya. Svenska Röda Korset bidrog till den IFRC ledda insatsen i Somalia.

Översvämning

I Sydsudan översvämmades å andra sidan. Här kunde Svenska Röda Korset tack vare personal på plats, bidra till att planerade bilaterala insatser stödda av Sida kunde anpassas för att ge katastrofstöd.

Räddningsinsats Medelhavet

IFRC ledde även en räddningsinsats i Medelhavet. Som en av få givare bidrog vi i Svenska Röda Korset till att flera hundra människor i sjönöd kunde räddas. Detta möjliggjorde genom katastrofreserven.

Jordbävning

En stark jordbävning skakade Haiti drabbade åter den redan mycket utsatta befolkningen. Svenska Röda Korset bidrog till den IFRC ledda insatsen med hela sju delegater, varav två sjuksköterskor till en ERU fältsjukhus lett av Finska Röda Korset, samt expertis inom vatten och sanitet, skydd, jämställdhet och inkludering samt administration och insatsledning. Vi kunde även stödja arbetet med pengar från Sida, Volvo, Eriksson samt medel ur katastrof-reserven.

Flyktinginsats Litauen, Vitryssland och Polen

Politiskt känsligt var också migrant- och flyktinginsatsen som inträffade i Litauen, Vitryssland, Polen under hösten. Svenska Röda Korset engagerade sig mycket i påverkansarbete och bidrog till den IFRC-ledda insatsen med pengar från katastrofreserven.

Supertyfon Filippinerna

I slutet av året slog en så kallad supertyfon in över Filippinerna av ytterligare. Hela 7,3 miljoner är drabbade då bla flera sjukhus är förstörda. Svenska Röda Korset har hittills bidragit till IFRCs ledda insatsen med en delegat som arbetar som insatsledare samt med pengar från H&M samt katastrofreserven.

Katastroffonden

Slutligen har katastroffonden varit mycket viktig för Svenska Röda Korset att fortsätta ge stöd utifrån våra grundprinciper och faktiska behov,  även till insatser som är negligerade ur till exempel ett mediaperspektiv eller mindre intressanta för externa givare. Varmt tack till alla som bidragit till att fylla på katastrofhjälpen.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!