Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Höstmöte i Helsingborg

Regionalt möte i Helsingborg 2021

Visst låg det förväntan i luften när ett trettiotal representanter för kretsar i Region Syd och Region Sydost samlades till det årliga regionala mötet i Helsingborg den 23 oktober. Efter pandemin var glädjen att återse varandra stor.

Mötet inleddes med en föreläsning om hela rödakorsfamiljen i samtida krig, kriser och katastrofer och kretsarnas avgörande stöd till detta arbete. Därefter vidtog samtal och diskussioner.

− Det är jätteroligt att tala med dem som har samma utmaningar och dilemman. I Hörby har vi till exempel en secondhandbutik som gick dåligt före pandemin, men nu går den bra. Den har varit öppen under nästan hela pandemin tack vare att vi har rekryterat några yngre medarbetare, säger Anne Andersson, ordförande i Hörbys rödakorskrets.

Christer Petersen, ordförande i Regionråd Syd, nickar instämmande.

− Det är exakt därför vi har bjudit kretsarna att för att mötas och diskutera gemensamma frågor. Det är särskilt viktigt efter pandemin. Vad har man för utmaningar? Vad är vi väldigt duktiga på? Och vad har vi att jobba på?

Andra goda exempel som framkom var etablerandet av kris och beredskapsplaner, insamling och en stark social verksamhet.

− Under pandemin har vi hela tiden haft kontakt med våra äldre medlemmar i Lomma kommun. Vi har mött dem utomhus och haft med kaffe och ibland gått en rund vid havet, sade Stina Dalgart, ordförande i Lommas rödakorskrets.

Vilka är då utmaningarna framgent?

Behovet av föryngring och mångfald gick som en röd tråd genom diskussionen. Framför allt då att värva nya frivilliga och medlemmar utifrån ett mångfaldsperspektiv och behovet av stöd i rekrytering.

Fadi Barakat, ledamot i Svenska Röda Korsets styrelse, pekade på att utmaningar även innehåller möjligheter.

− Vi är väldigt positiva och är stolta över vår organisation. I och med större mångfald och bättre verksamhet kan vi också bli attraktivare för fler, säger han.

Ett nydanande förslag lanserades av Linda Juul Madsen, styrelseledamot i Helsingborgskretsen. Hon konstaterar att otryggheten på gatorna i Helsingborg har ökat på grund av incidenter med bomber och skjutningar.

− Vi har världens bästa första hjälpen-grupp här i Helsingborg. Tänk om den gruppen kunde användas för att hjälpa unga att hjälpa sig själva, till exempel om en kompis blir skadad på kvällen. Då kan man grundläggande första hjälpen, säger hon.

Medverkade gjorde också Jacob Ingelgren, chef för enhet Förening, Jonas Prawitz, regional verksamhetsutvecklare och Elin Bjerhem, utvecklingsledare inom lokal och regional utveckling (LRU).

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!