Redo för höstens krisberedskaps-utbildningar?

Krisberedskapsutbildningar

I höst finns åter möjlighet att rusta frivilliga för uppdrag vid kriser, både genom utbildningar och genom nätverksträffar.

Nu är det dags att fundera på:  

  • Är er krets rustad för nästa kris?  
  • Har ni skrivit klart och skickat in er beredskapsplan? 
  • Har ni frivilliga som är redo att göra en insats när krisen kommer? 
  • Har de frivilliga rätt utbildningen för sina uppdrag? 

Genom utbildningar får både kretsen och de frivilliga rätt förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag – läs mer nedan. Genom nätverksträffar med tema krisberedskap finns möjligheter för fördjupning – du hittar planerade nätverksträffar i kalendariet på Rednet 

Röda Korsets grundkurser ger basen för alla uppdrag inom Röda Korset. De verksamhetsspecifika kurserna för frivilligroller inom krisberedskapen ger sedan fördjupad kunskap och övning i frågor som rör första hjälpen-beredskap, krisstöd och insatsledning. Läs noga genom beskrivningarna av kurserna och framförallt vilka förutsättningar och förkunskapskrav som finns för respektive kurs. 

Att leda en krisinsats 

På denna utbildning förbereds de frivilliga inför att leda en krisinsats. Utbildningen är uppdelad på en introduktion och helgutbildning. Datum för utbildningarna är:  14/9 (introduktion) , 7-9/10, 20/10 (introduktion), 11-13/11 och 15/11 (introduktion).  

Krisstödjare 

På denna utbildning lär sig de frivilliga om rollen som krisstödjare, får fördjupad kunskap om psykologisk första hjälpen och öva sig i hur det är att genomföra en insats från start till avslut. Datum för utbildningen är 10/11, 17/11 och 26/11 

Första hjälpen-grupper 

På denna utbildning får de frivilliga lära sig om rollen som förstahjälpare, de får fördjupad kunskap inom första hjälpen samt lära sig ha en första hjälpen-beredskap vid kriser och olika tillställningar. Datum för Att vara förstahjälpare är: 28/9, 28-30/105/10, 4-6/11, 12/10, 11-13/11 (Lund), 12/10, 11-13/11 (Sundsvall). Datum för Att leda första hjälpen-uppdrag är 25/10, 19-20/11   

I kalendariet på Rednet hittar ni aktuella kurser, seminarier och workshops för såväl vardagsuppdrag som uppdrag i krissituationer.  

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!