Hanna Kaade: Grundprinciperna i varje steg eftersom misstag kan vara livsfarliga

Vänster bild: Hanna Kaade utbildar rödakorsare. Höger bild: Rödakorsare korsar krigszon.

Nu kommer fjärde delen i vår artikelserie om grundprinciperna, med fokus på rödakorsare som delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass.

Denna gång går vi utanför Svenska Röda Korset och låter Hanna Kaade, med erfarenhet från Syrien och Tyskland, berätta mer om sig själv och hur grundprinciperna vägleder honom i rödakorsarbetet.

Innan du läser artikeln lyssna gärna på Hannas video-hälsning här.

 

Frivillig först i Syrien och nu i Tyskland

Hanna Kaade är 33 år gammal, läkare och född i Syrien. 2005 blev han frivillig i Syriska Röda Halvmånen, där han först var aktiv inom social verksamhet.
- Med tiden blev jag mer verksam i första hjälpen och hälsoverksamhet och när konflikten i Syrien bröt ut samordnade jag arbetet.

När Hanna senare flyttade till Berlin kontaktade han rörelsens part i Tyskland, Tyska Röda Korset där han numera är verksam i Berlinkretsen. Dels som hälsorådgivare på konsultbasis, dels ansvarig för arbetet med Sjukvård i skottlinjen (Health Care in Danger).
- Jag har gått flertalet utbildningar för både Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). Exempelvis Sjukvård i skottlinjen (Health Care in Danger), hälsofaror (Health Emergencies in Large Populations) och katastrofinsatser (Regional Disaster Response Team). Idag arbetar jag med kapacitetsuppbyggnad och är själv utbildare för utbildningar som dessa.

Tillämpar grundprinciperna i alla lägen

Hanna anser att grundprinciperna är mycket viktiga i rödakors- och rödahalvmånerörelsens arbete i allmänhet.  Vidare är de, enligt hans uppfattning, en av huvudorsakerna till att rörelsen är speciell och dess arbete respektfullt och respekterat.
- I mitt fall ser jag alltid till att tillämpa grundprinciperna, från planeringsfasen till genomförandet av projekten/aktiviteterna, vad gäller att vara neutral och opartisk som ett exempel.

Hanna använder också grundprinciperna när han interagerar och arbetar med kollegor, antingen från rörelsen eller andra humanitära organisationer. Detta ser han som särskilt viktigt eftersom han representerar Röda Korset och det som organisationen, med grundprinciperna i spetsen, står för
- Inte att förglömma närvaron på sociala medier, som i dessa tider är en väsentlig del av att spegla grundprinciperna. Det gäller att vara uppmärksam och vaksam så att inga inlägg eller andra aktiviteter på sociala medier är oförenliga med grundprinciperna.

Enbart Syriska Röda Halvmånen som hade tillträde

På fotot i slutet av nyheten ser vi frivilliga från Syriska Röda Halvmånen som korsar ett område där ingen får passera. Detta eftersom det kontrolleras av krypskyttar från två olika beväpnade grupper som kontrollerar två områden och står på olika sidor i konflikten. Det var enbart Syriska Röda Halvmånen som fick passera och genomföra insatser.
- Detta bara på grund av emblemet som vi bär och grundprinciperna bakom det. Vi som volontärer visste hur viktigt det är att i sådana kritiska situationer se till att tillämpa grundprinciperna i varje enskilt steg eftersom alla misstag kan sätta våra liv i fara.

Vi är en del av den stora rödakors- och rödahalvmånefamiljen

Hanna menar att det inte alltid är lätt att tillämpa grundprinciperna, men att rödakorsare alltid bör tänka på att göra det.
- Detta eftersom de är en av de grundläggande sakerna som gör vårt arbete speciellt och som också skyddar oss.

Grundprinciper som humanitet, frivillighet och universalitet, ger en hög nivå av respekt och uppskattning till det arbete vi gör.
- För att inte glömma känslan när man träffar någon från rörelsen, och man automatiskt att vet vi delar samma principer.

Avslutningsvis skickar Hanna följande hälsning till sina rödakorskollegor i Svenska Röda Korset
- Först och främst, var stolt över att du är en del av rörelsen. Att du är frivillig eller anställd och arbetar enligt våra gemensamma grundprinciper. Fortsätt med det goda arbete du gör, och glöm inte att det är något alldeles speciellt att vara en del av denna stora internationella rödakors- och rödahalvmånefamiljen. Så fortsätt se till att skydda den genom att tillämpa grundprinciperna.


Mer om grundprinciperna finns i Kunskapsbanken på Rednet.

Läs också de tre första delarna i artikelserien, Matilda Holmberg: Frivillighetens kraft, med Henry Dunant som ledstjärna, Benita Josefsson: Att stå upp för grundprinciperna har gjort det enkelt att vara engagerad samt Sofia Westman: Med grundprinciperna i ryggen är det svårt att gå fel.

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra?

Kontakta info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!