På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Handlingsplan digitala verktyg – ge ditt medskick

Läsplatta

Nästa steg i arbetet med att utveckla digitala verktyg för kretsar och frivilliga är att ta fram en handlingsplan. Vi vill gärna ha ditt medskick i detta arbete!

Svenska Röda Korset beslutade vid Riksstämman 2019 att genomföra en satsning på digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare och för att underlätta verksamhet och engagemang. I linje med detta har det bland annat införts: Nytt intranät inklusive kunskapsbank (Rednet 2019), Nytt verktyg för digital rekrytering (ReachMee 2019), Ny utbildningsportal (2019), Nya lokala webbsidor (2020) och Möjlighet att hålla videomöten via Microsoft Teams och stöd i att hålla digitala kretsstämmor (2020-2021).

I planen framåt ligger nu att utveckla de digitala verktygen för kretsar och frivilliga ytterligare, speciellt de gemensamma administrativa stödsystemen och verktygen för kommunikation med och mellan frivilliga och medlemmar. I slutet av 2020 togs initiativ till en särskild satsning för att hålla ihop processerna och om möjligt accelerera utveckling och införande av en sammanhållen lösning för digitala verktyg för kretsar och frivilliga. Satsningen ingår i Förening 2.0. Under våren har några specifika processer prioriterats: ett utvidgat Office365-erbjudande kopplat till redcross-mejladresser och en förstudie kring hur Redy bäst kan ersättas.

Detta arbetet går vidare och under hösten kommer vi också titta på det digitala stödet till våra första hjälpen grupper. 

Effektkarta och baskoncept för digitala verktyg framtaget

Svenska Röda Korsets vill erbjuda en sammanhållen helhetslösning av digitala verktyg för att utveckla och underlätta verksamhet och engagemang.  Under 2019–20 har det därför tagits fram en översiktlig effektkarta samt ett förslag på baskoncept  för digitala verktyg för kretsar och frivilliga. Effektkartan beskriver övergripande behov. Baskonceptet beskriver på vilka grunder och principer som digitala verktyg för kretsar och frivilliga rimligtvis borde lösas, men uttalar sig inte i detalj om vilka system eller i vilken ordning olika funktioner måste prioriteras. Både effektkartan och denna första version av baskonceptet har tagits fram genom att analysera ett stort material bestående av behovsinsamlingar, utredningar och intervjuer, som frivilliga och förtroendevalda bidragit till och deltagit i.

Nästa steg: Ta fram en handlingsplan

Nästa steg i stort är att fastställa en övergripande handlingsplan för att styra utvecklingen framåt. Den kommer bygga på det arbete som gjorts så här långt och lyfta upp både effektmålen och baskonceptet. Att ta fram en handlingsplan är också i linje med beslut på Riksstämman i maj.

Ge ditt medskick till handlingsplanen

Handlingsplanen är tänkt att beskriva en målbild för hur det digitala stödet till kretsar och frivilliga bör utvecklas över tid och de aktiviteter som behöver genomföras för att nå dit. Är du intresserad av att påverka innehållet?

För att samla in medskick har ett formulär satts upp.  Formuläret innehåller både inledande texter samt ett antal frågeställningar gällande områdena:

  • Effektmålen i effektkartan
  • Utgångspunkterna i baskonceptet
  • Vägledande principer i baskonceptet
  • Behov- och aktivitetslista
  • Involvering och kommunikation

Du hittar formuläret här: Formulär Handlingsplan för utveckling av digitala verktyg för kretsar och frivilliga - medskick

Det går bra att fylla i formuläret antingen som enskild intresserad rödakorsare eller om ni vill samla ihop er i kretsen och skicka in ett svar. 

(Tips! Om du vill ha formuläret och dess texter utskrivna bredvid dig när du fyller i formuläret finns det nedsparat som pdf under "Bilagor" på denna sida.)

Öppet samtal i höst kring digitalisering generellt och handlingsplanen specifikt

När vi sammanställt input och kommit ett steg längre kommer vi dela ett utkast på handlingsplanen. Vi hade tidigare sagt att vi bjuder in till ett dialogsamtal  - där alla intresserade kan ställa frågor och diskutera handlingsplanen - den 20:e oktober. Vi har nu beslutat att hålla öppna samtal längre fram, när fler har kunnat ge sitt medskick till handlingsplanen. Vi håller er uppdaterade!  

Tack för ditt medskick till handlingsplanen för utveckling av digitala verktyg för kretsar och frivilliga.

/Projektledning Förening 2.0

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!