"Mandat och grundprinciper gör oss unika och bidrar till att hjälpen når längre"

Hampus på ett informationstillfälle för nordiska juriststudenter som hade konferens i Uppsala.

Nu kommer sjätte delen i vår artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. Nu är det fokus på Hampus Ihd, frivilligledare för folkrättsgruppen Humanitära värderingar i Uppsala rödakorskrets.

Från cykelpilot till folkrättsgruppen

Hampus kommer ursprungligen från Stockholm men flyttade till Uppsala för att studera juridik och kulturantropologi vid universitetet. Han bor med fästmön Beatrice och katten Svante i natursköna södra Uppsala ett stenkast från Mälaren.

Hans rödakorsengagemang startade 2017 hos Uppsala rödakorskrets, och i frivilliggruppen "Besök och medföljning". Hampus följde med personer till vårdinrättningar, som medmänskligt stöd och han även blev utbildad cykelpilot.

- Cykelpiloterna bryter isolation genom att erbjuda människor som ofta är äldre med nedsatt rörlighet att följa med ut i det fria på en cykeltur på en trehjuling.

Hampus dåvarande frivilligledare noterade tidigt att hans kompetenser i juridik skulle passa bra i folkrättsgruppen "Humanitära värderingar" och rekommenderade honom dit.

- Efter att ha varit frivillig folkrättsinformatör fick jag frågan om jag ville bli frivilligledare och leda gruppens arbete vilket jag tackade ja till!

Grundprinciperna styr arbetet

Folkrättsgruppens verksamhet går ut på att informera allmänheten om den internationella humanitära rätten ("krigets lagar") och rödakorskunskap. Röda Korset har en särskild roll att spela i den internationella humanitära rätten eftersom vår grundare Henry Dunant även lade grunden för detta folkrättsliga regelverk. Hampus understryker att eftersom en stor del av gruppens verksamhet går ut på att kommunicera externt om krigets lagar och rödakorskunskap är grundprinciperna otroligt viktiga.

- Grundprinciperna styr innehållet i våra informationstillfällen, hur vi svarar på frågor och på vilket sätt vi kan samarbeta med andra organisationer. Ett förtroende som tagit mycket lång tid att bygga upp kan raseras på ett ögonblick om vi gör eller säger fel saker. Detta måste vi alltid bära med oss i vår verksamhet.

Ett konkrets exempel när neutralitetsprincipen användes var vid en föreläsning för ett politiskt ungdomsförbund. Gruppen var noggranna med att inte förekomma på några bilder där det fanns politiska budskap i bakgrunden.

- När vi får frågor om konkreta fall på misstänkta krigsbrott återkopplar vi alltid till våra grundprinciper och förtydligar varför vi inte kan uttala oss i det enskilda fallet.

Som exempel på opartiskhet har folkrättsgruppen fått frågan om Röda Korset verkligen ger vård även till "terrorister" som har genomfört "oförlåtliga handlingar".

- Här gäller det att stå på sig och sticka ut huvudet och understryka att eftersom det endast är människans behov av humanitär hjälp som är relevant för oss så spelar det ingen roll vem personen är eller vad den har gjort.

Unika utifrån mandat och grundprinciper

Hampus understryker att vi internt måste prata mer om grundprinciperna så att så många som möjligt förstår dem på djupet. Han tipsar om att ta del av det material och de kurser som finns tillgängliga via både Rednet och hemsidan. Särskilt lyfter han denna fördjupande skrift om grundprinciperna från ICRC (på engelska). I övrigt så vill han uppmana alla rödakorsare att sträcka på sig och slå sig för bröstet i större omfattning.

- Våga uttrycka följande: Vi är världens största humanitära hjälporganisation med cirka 100 miljoner medlemmar och frivilliga. Vi har nationella föreningar som drivs av lokalbefolkningen i princip alla världens länder. Vi har en unik position i att de medel vi får in kan gå dit det gör störst nytta i krig såväl som fred med ett enormt globalt nätverk baserat på gräsrotsnivå.

Avslutningsvis menar Hampus att eftersom vi lever i en alltmer orolig värld kommer vi framöver se att saker och ting i större omfattning kommer ställas på sin spets.

- Vi måste inse att vi är unika sett till andra humanitära hjälporganisationer på grund av vårt mandat i folkrätten och på det sätt vi fått förtroende genom att utöva våra grundprinciper. 

Han menar att alla är mycket mer sammankopplade idag än vi någonsin har varit och påverkar varandra i mycket hög utsträckning. Det vi gör i Svenska Röda Korset idag kan påverka chansen för att soldater släpper igenom en rödakorsambulans förbi en vägspärr på andra sidan jorden imorgon.

- Det är hög tid att vi fördjupar vår kunskap om våra grundprinciper på så sätt att vi kan förhindra och lindra mänskligt lidande hos alla utifrån behov på ett effektivt sätt i mer än 159 år till.

Mer om grundprinciperna

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet. Passa dessutom på att läsa mer om krigets lagar på vår hemsida samt gå den korta webbkursen Krigets lagar och folkrätten däromkring.

Läs också de fem tidigare delarna i artikelserien:

Matilda Holmberg: Frivillighetens kraft, med Henry Dunant som ledstjärna,

Benita Josefsson: Att stå upp för grundprinciperna har gjort det enkelt att vara engagerad,

Sofia Westman: Med grundprinciperna i ryggen är det svårt att gå fel

Hanna Kaade: Grundprinciperna i varje steg eftersom misstag kan sätta våra liv i fara,

Lasse Persson: Grundprinciperna sitter i hjärnbarken

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra? Det kan vara i den vardagliga verksamheten eller en särskild händelse. Mejla info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!