Hållbarhetsambassadörer efterfrågar tydligare och mer ansvarstagande hållbarhetsarbete

Maja Vahlberg och Denny Samuelsson, Hållbarhetsambassadörer

7 av 42 motioner till Riksstämman berör Hållbarhet. Läs inlägget som är en replik till styrelsens yttranden till motionerna om hållbarhet.

På bilden: Maja Vahlberg och Denny Salomonsson, Hållbarhetsambassadörer.

På söndag den 23 maj inleds Riksstämman, som i år bland annat behandlar 42 motioner. Hållbarhet är en uppmärksammad fråga, 7 av 42 motioner berör hållbarhet. Till varje motion har Svenska Röda Korsets styrelse lagt ett motionssvar, ett så kallat yttrande. Under Riksstämman, tas motioner upp för diskussion och beslut av riksstämmoombuden. Nedan kan du läsa ett inlägg från ett antal hållbarhetsambassadörer som skrivit en replik på de yttranden styrelsen lagt till motionerna om hållbarhet.

Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström säger:

”Debattinlägget som följer är en välkommen signal till ett planerat samtal på Riksstämman! Styrelsen kommer att föreslå stämman att just hållbarhetsmotionerna tas upp på ett påverkanstorg för att ge tid och utrymme till diskussion mellan ombuden.

Styrelsen delar i sak det synsätt som också motionerna tar upp. Vår organisation har i ett flertal år arbetat med olika aspekter som bidrar till både ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar organisation. Men det saknas ett tydligare språk, en tydligare övergripande plan som håller samman och sätter en klar profil för Svenska Röda Korset som en organisation som aktiv i alla sin verksamheter genomsyras av ett förhållningssätt som minskar påverkan på klimatet och stärker ett hållbarsamhälle. Det kräver också mätbarhet.

För en så stor och utbredd organisation som vår, krävs det att vi har gemensamma mål och en inriktning som läggs in i vårt gemensamma arbete. Mycket kan stärkas genom ökad tydlighet under de kommande åren men vi skall också tydliggöra i Strategisk inriktning 2023 - vår roll i ett samhälle som övergripande arbetar mot hållbarhetsmål och vad vårt bidrag är.

Jag med styrelsen välkomnar och ser fram emot samtalen på Riksstämman nästa vecka!”

Debattinlägg: Svenska Röda Korsets hållbarhetsarbete saknar tydlighet och ansvarstagande, Riksstämman måste agera

Vi uppmanar riksstämmoombuden att noggrant överväga motioner 8–14 gällande Svenska Röda Korsets hållbarhetsabete. Vi uppmanar till bifall av de delförslag som bäst säkrar ett fortsatt hållbarhetsarbete enligt de intentioner som tydligt uttryckts i tidigare stämmor, i Policy och i Handlingsplan.

I sina yttranden svarar styrelsen att vi hållbarhetsambassadörer har nått ut till fler än 3000 frivilliga och således stärkt kretsarnas hållbarhetsarbete. Det sistnämnda är ett antagande som inte nödvändigtvis reflekterar verkligheten. Hållbarhetspolicyn efterlevs inte i tillräckligt hög utsträckning. Vi kan inte veta vilka förbättringar hållbarhetsambassadörernas arbete har lett till eftersom det inte genomförs någon reell uppföljning av kretsarnas arbete. Vi upplever heller inte att kretsarna betraktar hållbarhet som en prioriterad ambition utan snarare en fråga de kan ägna sig åt i mån av tid och ork. Det duger inte. Kretsarna behöver ta fram en plan för hållbarhet och deras verksamheter måste kunna granskas. Hållbarhetsfrågorna ska vara bestående och regelbundna delar av kretsarnas arbete med tydlig avrapportering, se också motion 13.

I likhet med kretsarna måste styrelsen och tjänsteorganisationen ta ett större ansvar för att säkerställa att Svenska Röda Korsets hållbarhetsarbete går i rätt riktning. Vi vill att styrelsen utvecklar mätinstrument som kan användas för utvärdering av hållbarhetsarbetet på kretsnivå. Svenska Röda Korset har tagit bort den enda tematiska tjänsten för hållbarhetsfrågorna. Utan expertkompetens och med delat ansvar försvåras den samlade översynen, koordineringen och progressionen av hållbarhetsarbetet. År 2019 minskade Svenska Röda Korset till exempel utsläppen med 25 procent och under 2020 med 72 procent. De framsteg som har gjorts under hållbarhetssamordnarens tid riskerar nu gå förlorade och hållbarhetsambassadörerna saknar stöd, pådrivning, inspiration och initiativ från centralt håll, se också motion 8.

Styrelsens behandling av och yttranden till motionerna går tyvärr inte i önskad riktning när det gäller att agera. I ord beskriver styrelsen vikten av detta arbete, men hänvisar till och exemplifierar med vad som gjorts tidigare inom organisationen, och föreslår avslag på merparten av punkterna i motionerna.

Citat från styrelsens yttrande till motioner 8-9: “I nuvarande strategi är hållbarhet en utgångspunkt […] Att inte ha ett tydligt hållbarhetsarbete inom alla tre delar, ekologisk, social och ekonomisk, betraktas av styrelsen som en riskfaktor gällande vårt varumärke, förtroende och vår förmåga att leverera på de humanitära behoven.” Vi vill se Svenska Röda Korsets ledning och styrelse gå från ord till kraftfull handling!

I ovan nämnda yttrande menar styrelsen också att vår roll i pågående klimatkris kan ses över i samband med framtagande av nästkommande strategiska inriktning. Den sjösätts emellertid inte förrän 2024. Vi har inte den tiden att invänta hårdare tag. Klimatkrisen är här, och som världens främsta katastroforganisation har vi inte bara rutiner och kapacitet utan framförallt en skyldighet att mer snabbfotat pådriva den omställning som krisen kräver - nu.

Med hållbara hälsningar,

Maja Vahlberg, Hållbarhetsambassadör Region Mitt

Robin Nuruzzaman, Hållbarhetsambassadör Region Stockholm

Denny Salomonsson, Hållbarhetsambassadör Region Väst

Hedda Rehnberg, Hållbarhetsambassadör Region Syd

Marcus Karlén, Hållbarhetsambassadör Region Mitt

Agneta Hallberg, Hållbarhetsambassadör Region Mitt

Karin Melinder, Hållbarhetsambassadör Region Södra Norrland

John Lind, Hållbarhetsambassadör Region Mitt

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!