Se Röda rummet från 8 juni i efterhand

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Håll ut - en hälsning från generalsekreterare Martin Ärnlöv

Martin Ärnlöv

Jag har sagt det förut men det tål att upprepas, vilket fantastiskt arbete som görs ute i vår organisation!

Det är verkligen en förmån att få vara med och leda Svenska Röda Korset med så många engagerade medarbetare och frivilliga!! När coronakrisen uppstod var det något som ingen av oss kunde förutse eller förstå vad det betydde för oss, men hela organisationen har ställt om och ställt upp på ett sätt som visar vilka vi är, att vi är att räkna med när krisen kommer och att vi har en given plats i samhällets krisberedskap.

Tillbaka i stabsläge 1

När krisen startade satte vi upp en särskild krisstab för att hantera situationen och de nya aktiviteter och uppdrag som vi på Röda Korset fick. Dessa aktiviteter drivs nu helt i linjen och vi är tillbaka i stabsläge 1 - grundberedskap, dvs att händelser och incidenter hanteras av kretsar och vid behov i linjeorganisationen. Vi håller precis på med att titta på alla våra insatser och utvärdera dem för att se hur vi hanterat dem och vilka lärdomar vi kan dra av detta. Skulle läget ändras igen är vi som vanligt beredda att gå upp i stab igen och ställa om för att svara mot nya situationer som uppstår. Läs mer om Svenska Röda Korsets nationella krisberedskap

Vi behöver ha tålamod och uthållighet

Folkhälsomyndigheten brukar på de dagliga presskonferenserna prata om att vi just nu ser en utplaning av kurvan med antal smittade och sjuka, men de är också noga med att påtala att krisen inte på något sätt är över än. Krisen kommer att pågå länge än och för att situationen inte ska bli värre igen är det viktigt att vi alla hjälps åt tillsammans, att vi håller i och håller ut och fortsätter lyssna på Folkhälsomyndigheten. Det gäller såväl i vårt privatliv som i våra insatser, vi behöver ha tålamod och uthållighet och fortsätta med de aktiviteter som nu startats upp. Vi har fått fin respons runt om i landet där vi finns för att bland annat hjälpa till med handling till äldre och riskgrupper.

Kretsar kan ansöka om ekonomiskt stöd

För många av våra kretsar har den här krisen också slagit hårt ekonomiskt. Det kan till exempel vara svårt att få secondhandbutiken att gå runt, att betala löner och hyror eller andra utgifter. För drabbade kretsar finns nu ett ekonomiskt stöd att ansöka om, antingen som ett korttidslån eller ett bidrag på längre sikt. På Rednet finns frågor och svar listade och Infoservice är som alltid redo att svara på frågor. Läs mer mer om ekonomiskt krisstöd till kretsar

Corona-krisen medför stor ovisshet. Smittspridningen i Sverige har gått ner den senaste tiden och i Europa öppnar länder sakta upp. Krisen har som sagt drabbat ekonomin hårt de senaste månaderna och vi vet ännu inte hur det kommer att se ut på längre sikt - kommer vi att se en relativt snabb återhämtning eller leder krisen till en längre och svår lågkonjunktur med konsekvenser inte minst för redan utsatta grupper? Utifrån den osäkerhet som råder planerar både offentliga myndigheter och näringslivet i Sverige för olika scenarios. Även vi i Röda Korsets ledning, styrelse och regionråd undersöker hur olika scenarios kan se ut och vad de innebär för oss, inklusive vad kan vi göra för att mildra effekterna av corona och hur vi kan anpassa vår verksamhet på bästa sätt.

Högt engagemang kräver hållbarhet

Vårt arbetsliv och föreningsliv ser också fortsatt annorlunda ut. Många jobbar hemifrån, många tillhör själv riskgrupp, vi har ställt om flera av våra aktiviteter, en del aktiviteter kan inte göras alls, andra är nya och har ibland lagts till det vi redan gjorde. Engagemanget inom organisationen är som vanligt högt, vilket är mycket glädjande! Men för att vi ska hålla på lång sikt är det viktigt att också tänka på sin egen hållbarhet och även de du har närmast omkring dig. Läs mer om säkerhet och hållbar frivilligvård i coronatider

Hälsningar Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset

 

 

 

 

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!