Grundprinciperna är en viktig del i varje häktesbesök

Johanna Segerheim, häktesbesökare, 2021

Detta är årets femte, och vårens sista, del i vår artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter då grundprinciperna verkat som kompass.

Arbete med människor

Johanna är 49 år och bor i Stockholm. Hon har varit verksam som häktesbesökare i närmare fem år.

- Jag är också besöksförmedlare, vilket innebär att jag är länken mellan häktet och Röda Korsets besökare på Kronobergshäktet.

Till vardags jobbar hon med socialt arbete i en kommun och har på så sätt arbetet med människor på olika sätt i större delen av yrkeslivet.

Grundprinciperna som vägledning

Grundprinciperna är en viktig del av varje besök som görs på häktet. Johanna menar att många av de intagna inte vet något alls om Röda Korset.

- Därför blir det viktigt att förklara att vi är opartiska och neutrala, och framför allt är där som medmänniska. Och att understryka att alla besök är helt frivilliga för den intagne och att de är fria att även tacka nej till våra besök.

Johanna ser neutralitetsprincipen som särskilt framträdande i besöksgruppens arbete. Hon brukar berätta att besöksgruppen från Röda Korset inte vet vad personen som vi besöker är misstänkt för.

- Jag har vid flera tillfällen upplevt att den intagne då kan känna en stor lättnad genom att vi möts på ett likvärdigt sätt i och med att jag inte kan ha bildat mig en uppfattning om personen genom att veta vad hen är misstänkt för. I stället fokuserar samtalet på ”vanliga” saker som film, böcker och TV-program.

Aktivt lyssnade utan att lägga värderingar i det som sägs

Johannas tips till andra rödakorsare är att alltid ha ett öppet sinne och att möta andra människor på ett likvärdigt sätt. Att kunna ta emot ett svårt livsöde kantat av många svåra upplevelser. Det sistnämnda menar hon gäller huvuddelen av de häktade som vi besöker.

- De har haft det tufft på många sätt och det är viktigt att förstå det och att kunna lyssna utan att lägga värderingar i det vi får höra. Och ge inte råd, många gånger är det aktiva lyssnandet det som en person som är isolerad i häktet behöver mest av allt.

Avslutningsvis vill Johanna enbart tillägga att hon tycker att vår besöksverksamhet är väldigt viktig och att det är fint att känna hur uppskattade våra besök är.

Mer om grundprinciperna

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet.

Läs också tidigare artiklar i serien

Vill du vara med i artikelserien?

Har du en erfarenhet eller berättelse kring ditt frivilliguppdrag där du lutat dig mot grundprinciperna och vill dela med dig till andra? Det kan vara i den vardagliga verksamheten eller en särskild händelse. Mejla info@redcross.se som sätter dig i kontakt med ansvarig för artikelserien.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!