Grattis till Vera Carlbaum Wrennmark!

Vera Carlbaum Wrennmark

En glädjande nyhet från de pågående stadgeenliga mötena i Genève är att Vera Carlbaum Wrennmark, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, blivit invald i IFRC Youth Commission.

Därmed får hon en plattform i världens största humanitära organisation med 14 miljoner volontärer.

Hur känns det?

- Det har varit omtumlande dagar under den senaste veckan. Jag vågade inte tro att jag skulle bli vald. Jag är väl lite överväldigad över att få en så pass stor och viktig roll i Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och känner mig enormt hedrad över förtroendet under de kommande fyra åren.

Vilka reaktioner har du mött?

- Jag har fått enormt mycket positiv respons från alla, även alla gubbar i kostym har hejat på med glada tillrop. Jag märker vilken stark röst som Svenska Röda Korset har i rörelsen. Att gå runt i korridorerna med en person som Margareta Wahlström med den internationella tyngd som hon har är någonting alldeles speciellt.

Hur gick valet till?

- Det är inte helt olikt ett presidentval, om än något enklare process såklart. Svenska Röda Korset nominerade mig till posten och jag profilerade mig inom vissa frågor. Efter det följde en debatt och en utfrågning av kandidaterna. Sista delen var omröstningen där alla hade möjlighet att rösta. Det kändes väldigt nervöst att bli utfrågad inför så många människor från hela världen.

Vilka frågor ska du driva?

- Jag brinner främst för psykisk ohälsa, klimatkrisen och vikten av att investera i ungdomar. Den psykiska ohälsan hälsan är vår generations stora fråga. Det drabbar oerhört många och det är ett aktuellt och akut problem över hela världen.

- Strukturen med att arbeta med ungdomar saknar många länder idag. Det är exempelvis bara Sverige och Danmark som har ett självständigt ungdomsförbund, något som jag tycker att betydligt fler nationella föreningar borde ha.

- Jag vill även motarbeta det politiska spelet. Det kan bli för mycket byråkrati samtidigt som det finns engagemang och passion som måste tas till vara på. Jag tror att vi kan bli mycket mer handlingskraftiga och göra större skillnad än i dagsläget, vi behöver bli mer snabbfotade. Mindre snack och mer verkstad!

Har den Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen levt upp till dina förväntningar?

- Man förstår vidden av den här rörelsen på ett annat sätt genom delta i allt spännande som pågår under dessa veckor. Det är tydligt att rörelsen har en viktig roll i ett läge då världen blir mer och mer polariserad. Vi behövs verkligen.

- Här i Genève är det mycket fokus på gender, något som varit en positiv överraskning. I nya IFRC Youth Kommission är sex tjejer och tre killar. Det känns som att vi är på rätt väg. Annars har jag slagits av hur mansdominerad vår rörelse är. Det är nästan enbart vita män i 50-årsåldern i kostym här på konferensen. Jag hoppas att vi kan bereda vägen för att det ska börja se annorlunda ut.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!