Kvinnligt ledarskap i centrum på GLOW RED-seminarium i Genève

GLOW RED-seminarium under 33:e Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen (IC33) i Genève 2019.

Frågan om kvinnlig representation inom Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är något som engagerar vår ordförande Margareta Wahlström.

Sedan hon tillträdde har hon gått i bräschen för bildandet av nätverket Global Network for Women Senior Leaders in the Red Cross Red Crescent Movement (GLOW RED).

På förra veckans generalförsamling i Genève anordnades ett seminarium för att diskutera behovet av kvinnliga ledare. En av talarna var tidigare utrikesminister Margot Wallström som lyfte vikten av nätverk.

‒ Ett nätverk är ett stöd och en möjlighet att dela erfarenheter. Man kan få klaga eller få beröm. Ett nätverk är nödvändigt när man börjar engagera sig, inte minst för självförtroendet, sade hon.

Margot Wallström rekommenderade Röda Korset att stärka kvinnors förmåga och kunskap genom ledarskapskurser.

‒ Det är inte alltid kvinnor vågar ta på sig ett högre uppdrag, sade hon.

Vad kan då Röda Korset lära sig av kvinnliga parlamentariker?

‒ Man behöver både mod och tålamod. Höj rösten och organisera er, rekommenderade Margot Wallström.

UD intervjuar Margareta Wahlström

Utrikesdepartementet publicerade en intervju med Margaretha Wahlström den 10 december om vikten av kvinnor i ledarpositioner.

Läs intervjun på Utrikesdepartementets hemsida.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!