Fyll grundprinciperna med ditt eget innehåll

Åsa Älander

Här kommer årets första del i vår artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. Denna gång får vi möta Åsa Älander, frivillig och utbildare.

Frivillig i 46 år

– Grundprinciperna är otroligt viktiga för det är dem som ger oss vår unika ställning och stödjer vårt mandat.

Det säger Åsa Älander frivillig utbildare i bland annat rödakorskunskap. Åsa är 52 år och bor i Tallåsen utanför Ljusdal. Hon är mångårig medlem i Röda Korset och valde att bli utbildare då hon kände att det var dags att börja ge tillbaka allt som hon har fått med sig från Röda Korset.

– Bland annat har jag ju fått min demokratiska fostran i organisationen, vilket jag är otroligt tacksam för.

Redan som 7-åring kom hon i kontakt med det som då hette ungdomens Röda Kors (numera Röda Korsets Ungdomsförbund) och något gjorde att hon stannade kvar. Exakt vad minns hon inte riktigt längre.

Åsa har provat på många olika verksamheter under sina 46 år i organisationen, men när hon började med utbildning kände hon att hon kom rätt.

– Dels var det så otroligt roligt att inse hur mycket spännande Röda Korset hade startat upp genom åren – saker som vi idag tar som självklara till exempel allmän tandvård, ambulanser både på väg och i luften och hemtjänst. Det ger också väldigt mycket att få dela med sig av den kunskap man har.

Grundprinciperna är anledningen till ett långt engagemang

Hon har stannat i utbildningsverksamheten. Idag har rödakorskunskapen utökats med styrelseutbildning, workshop grundprinciper och Att vara frivillig

– Jag märker ofta att våra grundprinciper är det som kan engagera även en tyst grupp. Dilemmafallen ger alltid fina och givande diskussioner. Grundprinciperna är så mycket, de ger ledning i frivilliguppdraget i vardagen, de bär på så otroligt centrala delar av Röda Korsets kärna.

Åsa fortsätter berätta att orden kan vara så högtravande, men lägger vi egna värden i orden så blir det så självklart. Att behandla alla som du själv vill bli behandlad. Att inte ta ställning i en konflikt, men ändå inte blunda för orättvisor och ojämlikhet. Det är kärnan och mycket av det som gjort att hon stannat i Röda Korset i alla år.

Grundprinciperna i praktiken

I de bränder som rasade i Ljusdals kommun 2018 menar Åsa att grundprinciperna hjälpte henne i uppdraget som lokal insatsledare och frivilligsamordnare för Röda Korset. Det finns många exempel, men Åsa väljer att belysa ett av dem.

– Länsstyrelsen (som hade tagit över brandbekämpning från kommunen i ett tidigare skede) börjar ställa orimliga krav på frivilliga i olika delar av insatsen. De ska till exempel servera mat till inre stab innan mat till räddningstjänst i brandområdet packas, dricka och snacks ska hämtas till staben i stället för att göra den uppgift jag har gett dem och de vill att frivilliga ska agera privatchaufförer till stabspersonal.

Då fick Åsa plocka fram både självständigheten och frivilligheten. Hon kontaktade länsstyrelsens logistikansvariga och förklarar varför Röda Korset fanns på plats. De får beställa uppdrag via henne som alla andra då hon behöver veta var hon har frivilliga och vad de gör. Det tog slut på länsstyrelsens krav efter det samtalet.

Avslutningsvis vill Åsa uppmana alla att fundera kring vad grundprinciperna betyder just för dig och i ditt uppdrag.

– Det är först då de blir något annat än ord på papperet. De ger fin ledning och möjlighet att fundera kring ditt eget engagemang. Det klart att det kan kännas konstruerat ibland, till exempel vad betyder neutraliteten i ett land som har haft fred i över 200 år? Men man ska vara medveten om att neutraliteten är central för att vi som Röda Korsare ska kunna utföra vårt uppdrag och leva upp till vårt mandat i konflikter världen över.  

 

Mer om grundprinciperna

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet. Där hittar du också tidigare delar i artikelserien.

Boka en utbildning i rödakorskunskap

Kontakta utbildning@redcross.se.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!