Hej Frivilligledare, du är en nyckelperson i kretsens verksamheter

Frivilligledare

Frivilligledarens uppgift är att leda verksamheten och som stöd finns grundprinciper, styrdokument och policys.

Frivilligt arbete är grunden för Röda Korsets verksamhet och i det arbetet är frivilligledaren en nyckelperson. 

Att vara frivillig innebär att ge av sin tid för att bidra till att göra skillnad, utan att ta betalt. För hållbara frivilliguppdrag behövs det någon som leder och tar lite mer ansvar i verksamheten.

Frivilligledare leder

I frivilligledarens roll ingår att se till att frivilliga har tagit del av Frivilligpolicyn. Den tydliggör Svenska Röda Korsets ansvar, synsätt och åtagande för verksamheter samt talar om vilka rättigheter och skyldigheter frivilliga har. En annan viktig uppgift är att se till att frivilliga går de obligatoriska grundkurserna och de kurser som behövs för verksamheten.

Ett värderingsstyrt ledarskap 

Som frivilligledare leder du utifrån grundprinciperna och Uppförandekoden. När frivilliga har tydliga uppdrag och agerar utifrån grundprinciperna är det lättare att få verksamheten att fungera bra. Att alla frivilliga förstår vilken organisation vi är och varför vi gör som vi gör, bidrar också till färre konflikter. När alla i gruppen är med på vad som gäller för uppdraget så kan missförstånd undvikas.

Stöd och verktyg för frivilligledaruppdraget

I Kunskapsbanken på Rednet finns stöd och verktyg för dig som frivilligledare. Det finns en checklista på vad som är viktigt när du introducerar nya frivilliga till uppdraget. Se också hur du som frivilligledare kan använda grundprinciperna i ditt uppdrag. Du kan också diskutera och utbyta erfarenheter med andra frivilligledare genom att gå Att leda utifrån grundprinciperna.

Du kan också påminna dig om ditt eget uppdrag som frivilligledare genom webbkursen Att leda frivilliga steg 1.

I frivillighandboken får du mer information, inspiration och tips kring ditt frivilligledaruppdrag. Kanske kan du inspireras av och planera ditt arbete utifrån frivilligcykeln.

Tack för att du engagerar dig!

Om du inte redan är frivilligledare och tycker att det verkar vara ett spännande uppdrag, hör av dig till din krets.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!