Fortsatt stöd till ensamkommande unga under 2020

Händer på bord

Svenska Röda Korset har beviljats 30 miljoner kronor för åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna. Det innebär att vårt arbete för de ensamkommande ungdomarna kan fortsätta under 2020.

Regeringen lämnade beskedet att medel ska fördelas till organisationer i civilsamhället även detta år för ett fortsatt arbete med unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.

Röda Korset har mottagit medel från regeringen de senaste två åren. Pengarna har använts till arbete för minskad hemlöshet för ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande barn och som därefter hunnit bli vuxna. Enligt tidigare information är detta sista året i regeringens treåriga satsning.

Även kommunerna får bidrag

Regeringen har även beslutat att medel ska fördelas till boendelösningar för ensamkommande unga som har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier i Sverige. Det handlar om en ny prioritering vid Länsstyrelsens fördelning av utvecklingsmedel för beredskap och etablering av nyanlända (så kallade § 37-medel). Enligt regeringen bör medel prioriteras bland annat till kommuner som väntas ta emot många unga från anläggningsboenden efter den sista januari och där behovet av att snabbt hitta boendelösningar är stort.

Kretsar kan med fördel kontakta sin kommun för samtal om hur eventuell samverkan kan ske mellan civilsamhälle och kommun kring detta. Kretsen kan kontakta infoservice om stöd i sådana samtal önskas.

Ett positivt besked

Vi ser mycket positivt på beskeden om medlen. Vikten av att kommunernas ansvar för de ensamkommande ungdomarnas boendesituation förtydligas och att medel för detta säkerställs är en av de påverkansfrågor som prioriterats av organisationen.

Medlen möjliggör att vårt arbete med de ensamkommande ungdomarna kan fortsätta i år. Mer information om årets tilldelning och om möjlighet för kretsar att söka medel kommer att publiceras på Rednet så snart det är möjligt.

Vid frågor, kontakta infoservice på telefonnummer 0771-19 95 00 eller på info@redcross.se.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!