447 kretsar har verksamhetsrapporterat!

kretssrapport

Vi är en av de största organisationerna i Sverige och våra verksamheter berör många människor. Det är viktigt att löpande kunna visa allt värdefullt arbete.

Kretsarnas verksamhetsrapportering är just därför avgörande för att samlat kunna visa allt viktigt arbete som görs. Tack vare att 447 kretsar har rapporterat, och en stor andel gör det varje månad, har vi fått ett bra underlag i påverkansarbetet och i dialogen med våra samarbetspartners och med givare. I verksamhetsrapportering följs både de ordinarie verksamheterna och de många initiativ som startas utifrån de behov som uppstått i samband med coronapandemin. 

Månadsvisa sammanställningarna ger en bra temperaturmätning - men inte hela bilden

Varje månad publiceras en sammanställning som baseras på de rapporter som inkommit föregående månad. Ni hittar alla sammanställningar fram till juli i Kunskapsbanken. Kom ihåg att de månadsvisa sammanställningarna ger en bra temperaturmätning kring vad som bedrivs omkring i landet. Men de återger inte hela bilden av kretsars närvaro och kapacitet, eftersom alla kretsar inte haft möjlighet att rapportera.

Även om det är många kretsar som gör ett gediget rapporteringsarbete så vore det såklart idealiskt om det kunde bli ännu fler som rapporterar. Visste du att antalet frågor anpassas beroende på hur mycket verksamhet kretsen bedriver? Eller att svaren som rapporteras en månad finns förifyllt till nästkommande månad? Allt detta för att minimera det administrativa arbetet och göra rapporteringen så smidig och enkel som möjligt. Läs gärna mer om upplägget för Kretsarnas verksamhetsrapportering.

Tack till er som rapporterar. Och för er som inte kommit i gång så är det inte för sent, låt oss på ett samlat sätt visa det värdefulla arbetet som fortsätter under hösten 2021.

Fler nyheter

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!