Första hjälpen räddar liv först när den utförs!

Övningshubb, Vaxholm 2021

Kunskap och mod avgörande! Var förberedd!

I en studie genomförd redan 2016 på uppdrag av Brittiska Röda Korset framkommer att:

  • Upp till 59% av skadade överlever tack vare att första hjälpen utförs innan ambulans och sjukvårdspersonal är på plats.
  • Första hjälpen ges endast vid hälften av olyckstillfällena, trots att någon finns på plats före ambulanspersonal.

Uttryckt med andra ord – första hjälpen räddar liv om den utförs!

Två aspekter är därför helt avgörande:

  • Kunskap om hur jag ska agera, dvs vilken första hjälp jag ska ge.
  • Modet att agera.

Det är därför vi i Svenska Röda Korset mäter våra kursdeltagares upplevelse av kunskap och mod. Vi mäter före och efter kurstillfället. Förändringen förklarar vi som en effekt av utbildningen (se Effektrapport 2022). Vi mäter på alla våra utbildarledda kurser, såväl fysiska som online, vilket ger oss möjligheter att jämföra våra olika sätt att utbilda.

Genom mätningarna kan vi konstatera:

  • Att våra utbildningar i första hjälpen skapar en påtagligt ökad upplevelse av kunskap och mod. Våra utbildningar stärker alltså våra deltagares förutsättningar att rädda liv om de skulle hamna i ett skarpt läge.
  • Att det inte finns några skillnader mellan fysiska och online-utbildningar. Förändringarna är likartade, möjligtvis en tendens till större positiva förändringar hos deltagare som gått online.

Går vi ett steg till och tittar på den faktiska kunskapen, hur ser då den ut? Jo, då är det på det viset att den teoretiska kunskapen efter kurstillfället är något bättre hos deltagare som deltagit på online-kurser. Den teoretiska kunskapen ger dock inte hela bilden. Vidare studier av den praktiska användningen av kunskapen behövs.

Utifrån ovanstående resultat landar vi att våra lärarledda online-utbildningar i första hjälpen är här för att stanna. Det finns även kostnadsmässiga argument för online-utbildningar; vi når ungefär dubbelt så många deltagare online som vi gör fysiskt med samma summa pengar. Svenska Röda Korset kommer satsa ännu mer på online-utbildningar i första hjälpen framöver.

Vi är alla en del av en global rörelse som årligen utbildar 20–25 miljoner människor i första hjälpen. 2023 kommer på flera sätt vara ett rekordår för oss i Sverige. Svenska Röda Korset jobbar hårt för att så många som möjligt ska ”kunna innan det händer och våga när det händer”. Det finns många olika sätt att lära sig, repetera eller öva på första hjälpen! Det viktiga är att vi, var och en av oss, ser till att vara förberedd.

Kom ihåg, första hjälpen räddar liv först när den utförs!

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!