Första hjälpen-policy antagen!

Första hjälpen

Svenska Röda Korset har nyligen antagit en policy inom första hjälpen. Vi har arbetat i dess anda under många år.

Bakgrunden är att federationen 2022 antog en policy för första hjälpen. Den styr rörelsens arbete med första hjälpen och formar rörelsens vision för första hjälpen fram till 2030. Detta ledde i sin tur till att Svenska Röda Korsets utvecklade en egen första hjälpen-policy. Vi har genomfört många samtal med frivilliga och tjänstepersoner. Tack till alla som har bidragit!

Policyn slår fast att första hjälpen är såväl fysisk som psykologisk hjälp. Den ringar in sex centrala områden att arbeta med framöver. Policyn är tydlig i att våra uppdrag är att

  • sprida kunskap i första hjälpen
  • skapa en ökad första hjälpen-beredskap i samhället
  • påverka utvecklingen inom första hjälpen.

Alla inom Röda Korset är viktiga i detta arbete oavsett roll. Läs gärna policyn och fundera på hur den påverkar dig och din verksamhet.

Läs mer om hur kretsar kan arbeta med första hjälpen

Om kretsens arbete med första hjälpen

Om första hjälpen-beredskap genom våra Första hjälpen-grupper

Tillsammans räddar vi liv!

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!