Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Utbildningen Första hjälpen Online lanseras i maj

reaktioner från testutbildning Första hjälpen Online 2020.

Coronakrisen skyndar på arbetet med att ta fram en digital utbildning i livräddande kunskaper. Intervju med Lars Adamsson på Utbildningsenheten.

Vi vet alla hur den senaste tiden har påverkat våra verksamheter. Våra fysiska utbildningar i första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) har exempelvis ställts in under mars till juni. Under ett normalår utbildar vi flera tusen personer över hela landet den här perioden. I år en handfull. Vi vet idag inte när vi kommer kunna återuppta våra fysiska utbildningar.

Men, Utbildningsenheten har agerat snabbt för att skapa ett nytt sätt att sprida livräddande kunskaper.

- Det här var en utveckling som vi redan arbetade med, men som fick ordentlig fart genom pandemin, säger Lars Adamsson, chef för Utbildningsenheten.

Kan du berätta mer, vad är det för utveckling som pågår?

- Under maj planerar vi att lansera vår nya utbildning Första hjälpen Online. Vi kommer gå ut brett till allmänheten. I slutet av april genomförde vi ett första testtillfälle. Jag hade höga förväntningar och de överträffades!

Vad har varit viktigt när ni har skapat online-utbildningen?

- Våra fysiska utbildningar kännetecknas av hög kvalitet och att våra utbildare har förmågan att skapa närvaro och kontakt. Vi öppnar upp för engagemang och utbyte. Vi lägger också stor vikt vid att inkludera och aktivera deltagare. Samma ambition har vi när vi nu skapar vår nätbaserade utbildning. Vi använder oss av nätets förutsättningar och möjligheter. Vi skapar delaktighet, närvaro och aktivitet i det digitala rummet. Det går alldeles utmärkt!

Vilka är de stora utmaningarna?

- Vi har ett par utmaningar. Till en början, hur skapar vi fungerande övningssituationer så att deltagarna får möjlighet att öva? Det här är ett viktigt inslag i vår pedagogik – visa, instruera, öva. Vi tycker att vi har lyckats skapa bra lösningar. Sedan handlar det om att övervinna möjliga tveksamheter till tekniken. Det bästa sättet att övervinna detta är att ”börja göra”. Genom att visa att det går avtar tveksamheter. Till sist, en stor utmaning är att hitta en bra och ekonomiskt hållbar lösning för hur vi övar HLR. Dockor är dyra. Vi tittar på olika lösningar.

Vad tror du om framtiden?

- Först och främst, våra online-utbildningar är inget vi enbart kommer erbjuda under pågående pandemi. De är här för att stanna och de kommer att ingå i vårt ordinarie kursutbud. Vi kommer kunna nå betydligt fler, inte minst personer i olika former av isolering eller utsatthet. Det kan vara personer i glesbygd, personer i isolering orsakad av pandemin eller av sociala skäl. Utöver dessa vill vi nå ut brett till allmänheten. Vi ser också hur vi framöver kommer vilja samverka med våra lokala kretsar för att skapa fysiska övningstillfällen för personer som gått online-utbildningen.

Vad händer nu?

- Nu gör vi justeringar på kursupplägget för att sedan inom kort genomföra ett par testtillfällen till. Därefter kommer vi öppna upp kurstillfällen för allmänheten. Under maj kommer vi också att fortbilda våra utbildare i den teknik vi använder och i pedagogik online. Under maj kommer vi också jobba fram Första hjälpen Barn Online, alltså vår utbildning för småbarnsföräldrar.

En sista fråga, vad kan vi alla göra nu?

- Anmäl dig gärna till en testutbildning. Och hjälp till att sprida satsningen och uppmana andra att anmäla sig till våra kurser. Vår kampanj kommer synas i sociala medier – hjälp gärna till att dela och sprida den. Till sist, gå kurserna själv!

Anmäl dig till kommande testutbildningar

Följ utvecklingen här på Rednet och på rodakorset.se.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!