”Första hjälpen för alla” – en möjlighet att göra skillnad!

Utbildning i Första Hjälpen för Alla i Växjö.

”Första hjälpen för alla” är ett särskilt utbildningskoncept som vill sänka trösklarna för att vilja och våga hjälpa en medmänniska. Nu finns det nya informatörsutbildningar för kretsar som vill arbeta mer med detta.

Runt om i landet genomförs varje dag olika insatser för att sprida kunskaper i första hjälpen. Dels genom traditionella utbildningar, dels genom "Första hjälpen för alla". Det är ett informationstillfälle speciellt utformat för att hjälpa andra att lära sig första hjälpen på ett så enkelt sätt som möjligt. "Första hjälpen för alla" ersätter inte traditionella utbildningar inom första hjälpen utan syftar till att fler ska våga och kunna agera för att hjälpa andra.

Genom att "Första hjälpen för alla" är en kretsledd verksamhet finns stora möjligheter för kretsar att bygga upp en stark, lokal position inom första hjälpen. Med detta utbildningskoncept vänder vi oss främst till människor i utsatta situationer och skolelever.

Är ni nästa krets som startar igång en verksamhet inom "Första hjälpen för alla"?

Under 2019 var det ca 2 300 personer som deltog på informationsträffar i "Första hjälpen för alla" runt om i landet och i år siktar vi ännu högre!

Läs mer om "Första hjälpen för alla" och hur ni startar verksamheten här på Rednet.

I kurskatalogen kan ni nu anmäla frivilliga till vårens informatörsutbildningar för nya informatörer:

  • 7-8 mars 2020 i Karlstad
  • 18-19 april 2020 i Sollentuna
  • 16-17 maj 2020 i Luleå
  • 10-11 oktober i Sundsvall
  • 7-8 november i Helsingborg

Välkomna att anmäla er!

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!