Första hjälpen – kretsen kan delta och sprida livsviktiga kunskaper

Man slagit sig i huvudet och ligger ner på marken medan en person plåstrar om honom.

Kunskaper i första hjälpen räddar liv! Kretsars roll i att sprida kunskaper i första hjälpen är viktig.

Den strategiska inriktningen 2020-2023 tar fasta på detta och innehåller bland annat målet att kretsar ska informera och utbilda i första hjälpen i landets alla kommuner. Alla kretsar kan vara med och sprida livsviktig kunskap!

Det finns flera sätt som kretsen kan bidra till att sprida kunskaper. Idag sker detta på fler sätt än enbart genom fysiska kurser. Här följer de olika aktiviteter och verksamheter som kretsen kan arbeta med. Läs mer på Kunskapsbanken.

Gör kretsen en eller flera av nedanstående punkter jobbar den i linje med den strategiska inriktningen 2020-2023

De tre första punkterna kan göras i den omfattning som kretsen bedömer att den klarar av. Har kretsen inte möjlighet att driva löpande verksamhet så är de bra alternativ. Första hjälpen för alla och Övningshubbar första hjälpen bygger på att kretsen har möjlighet att bedriva löpande verksamhet.

Det finns också andra sätt att jobba med första hjälpen som inte innebär att informera och utbilda, till exempel:

  • Första hjälpen-grupper

    Första hjälpen-gruppernas primära uppgift är att vara en aktiv del av Röda Korsets beredskap för insatser. Läs mer här.

  • Sälja första hjälpen-väskor

    Kretsen kan köpa in första hjälpen-väskor och sälja på mötesplatsen eller second hand-butiken. Läs mer och beställ här.

Första hjälpen är ett område som engagerar och förknippas av många med Röda Korset!

Tack för er insats! Tillsammans räddar vi liv!

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!