Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Föreläsning: Existentiella samtal, på Anhörigdagen den 6 oktober

I Sverige finns drygt 1,3 miljoner anhöriga som vårdar någon i sin närhet och anhörigstöd drivs idag i cirka 130 kretsar. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen med föreläsningen Existentiella samtal i pandemins spår med prästen Corinna Friedl, universitetslektor Malin Sundström samt verksamhetsutvecklare Margareta Jonsson.

Anhörigas situation uppmärksammas årligen den 6:e oktober och dagen har även blivit en europeisk anhörigdag. Föreläsningen som ordnas denna dag kretsar kring hur frivilliga skulle kunna föra existentiella samtal så att både den som lyssnar och den som delar med sig orkar och känner sig trygga i situationen.

Du kommer att få höra praktiska erfarenheter av sjukhusprästen Corinna Friedl och om vilka behov av stöd frivilliga kan ha med Malin Sundström som forskat om hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av existentiell ensamhet hos sköra äldre. Föreläsningen avslutas med vår verksamhetsutvecklare Margareta Jonsson som berättar hur vi i Röda Korset arbetar med psykosocialt stöd med människor i svåra situationer.

Datum: 6 oktober
Tid 14:00-15:30

Mer information och anmälan

Vi har haft Anhörigstöd som verksamhet sedan 1990-talet

Det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga som vårdar någon i sin närhet, en make, maka, partner, förälder, släkting eller vän. Majoriteten av anhörigstödjare är kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor arbetar deltid.

Anhörigstödet hos oss sker både nationellt och lokalt, ofta i nära samverkan med landsting, kommuner och andra organisationer. I dagsläget erbjuder ungefär 130 kretsar någon form av lokalt anhörigstöd. Sedan 2009 har kommunerna enligt en lagändring i Socialtjänslagen skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Något som vi drivit i vårt påverkansarbete.

Coronakrisens effekter på Anhörigstödet

Under pandemin har fysiska möten och aktiviteter legat nere och verksamheter har ställt om till telefonsamtal, samtalspromenader och uteträffar för de som vågar. Det har och erbjuds möjlighet till digitala nätverksträffar för frivilliga utifrån de önskemål som deltagarna har. Målgruppen för träffarna är frivilliga och kommunanställda inom anhörigstödet. En av framgångsfaktorerna för verksamheten är att frivilliga samverkar med kommunen för att ge medmänskligt stöd.

Ingegerd Winblom, frivillig inom Anhörigstöd skriver efter ett digitalt möte:

"Tack för en lyckad eftermiddag i går. Många tankar väcktes och det var en bra och inspirerad stämning. Det blev ett bra och lärorikt möte. Tänk att få så bra kontakt med varandra genom Zoom"

Läs mer om Anhörigstöd på rodakorset.se

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!