Förberedelserna inför de stadgeenliga mötena 2024 är igång

Speglande flaggor vid huvudentren i Geneve

Om precis ett år samlas ledare från hela rödakors- och rödahalvmånerörelsen i Genève för att fatta beslut om vägen framåt för rörelsen. Här följer en kort sammanfattning av vilka möten det gäller och samt de förberedelser som görs redan nu.

Vartannat år träffas representanter från de 191 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna tillsammans med Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (Federationen) för Generalförsamlingen. Därefter ansluter Internationella rödakorskommittén (ICRC) för Delegatrådet. Och till sist hålls den Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen som enbart sker vart fjärde år. I den deltar, utöver representanter för nationella föreningar, Federationen och ICRC, även alla de 196 stater som ratificerat Genèvekonventionerna.

Den Internationella konferensen är en unik plattform för humanitära frågor där varje deltagande aktör har en röst. En röst från en nationell förening väger alltså lika tungt som en röst från en stat och det som beslutas om under konferensen är bindande för samtliga stater och nationella föreningar.

Dialog och samordning för att förbereda

Förberedelserna inför dessa möten är redan igång och Svenska Röda Korset bidrar med erfarenhet och kompetens i formandet av agenda och innehåll. En mindre grupp med tematiska rådgivare inom tjänsteorganisationen träffas regelbundet för att ge input på förslagen som kommer läggas fram till mötena.

Dialog pågår också med Utrikesdepartementet för att se hur Sverige som stat och Svenska Röda Korset bäst kan samordna oss inför mötena. Svenska Röda Korset fokuserar särskilt på frågor om mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS), migration, kvinnligt ledarskap, klimatfrågor samt frågor om internationell humanitär rätt (IHL).

Här finns mer information

Snart presenteras de första utkasten till resolutioner som kommer beslutas om under respektive möte.

Vill du följa förberedelserna inför mötena så publiceras ny information löpande på den officiella konferenssidan Statutory Meetings – Power of humanity (rcrcconference.org)

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!