Förändrad frivillighet inom efterforskningen

Rödakorsmeddelanden är avsedda som kommunikationsmedel när Röda Korset har inlett postservice i ett område, där brev mellan familjemedlemmar inte kan skickas fram på några andra sätt.

Svenska Röda Korset har sedan millennieskiftet arbetat med specialutbildade frivilliga inom efterforskningsverksamheten.

När behoven var som störst var närmare 30 frivilliggrupper från norr till söder verksamma med uppdraget att ta emot och intervjua personer som letar efter saknade anhöriga.

Med förändrade behov av efterforskning, med alltmer komplicerade ärenden och med hjälp av ny teknik för insamling av uppgifter ser frivilligas roll annorlunda ut och har gått från att vara ett uppdrag med krav på utbildning, fortbildning och löpande handledning till att bli ett generellt uppdrag för alla frivilliga som möter migranter i verksamheten som de är engagerade i.

Läs mer på Kunskapsbanken

Läs gärna mer om efterforskning på rodakorset.se

 

 

 

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!