Vi var med på Folk och försvars rikskonferens

Två filmer visades om Röda Korsets arbete i kriser och om frivilligas insatser i pandemin.

Folk och försvar arrangerar varje år den så kallade rikskonferensen, som vanligtvis hålls i Sälen. Detta år genomfördes konferensen helt digitalt. Det övergripande temat var ”Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning”.

Inrikesminister Mikael Damberg talade på tema Sveriges civila försvar och lärdomar från Covid-19, och lyfte bland annat frivilligas viktiga bidrag under coronapandemin.

Camilla Asp, ny tillförordnad GD på MSB, talade på tema Utveckling av det civila försvaret. Hon menade att vi måste kraftsamla samhällets alla resurser och lyfte i detta sammanhang vikten av de frivilliga försvarsorganisationerna och övriga civilsamhället.

Vi hade med två filmer i programmet. I måndagens film berättade vår generalsekreterare Martin Ärnlöv kort om vad vi bidragit med under pandemin. På tisdagen sändes ett tvåminutersinslag om Röda Korsets insatser i samband med kriser här hemma och i världen, den filmen ser du ovan. Vår generalsekreterare menade att samhället måste bli bättre på att analysera behov och sårbarheter – och på att ta tillvara människors vilja att hjälpa till. För en sak är säker – frivilliga kommer alltid att behövas!

Se hela konferensen

Här finns rikskonferensens program med fullständig lista över ämnen och talare. Hela konferensen kan också ses i efterhand på Youtube: Måndag 11 januari och tisdag 12 januari.

Om Folk och försvar

Folk och försvar är en politiskt obunden organisation med över hundra medlemsorganisationer varav Svenska Röda Korset är en. Rikskonferensen har arrangerats sedan 1946, och är idag ett av de främsta forumen för försvars-, freds- och säkerhetspolitik. Svenska Röda Korset deltar i Folk och försvars verksamheter, däribland rikskonferensen, för att bidra med erfarenheter från våra verksamheter och med humanitära perspektiv på de frågor som diskuteras. Rikskonferensen ger vanligen goda möjligheter till enskilda möten med ministrar och andra beslutsfattare.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!