Fler i Sverige är krisredo – men siffran måste öka

Hjälpinsatser under skogsbränderna 2018

En ny undersökning på uppdrag av Röda Korset visar att allt fler i Sverige är redo för kris – med krisplaner, krislådor och förberedelser i hemmet. Men fortfarande är omkring 40 procent oförberedda vid allvarliga händelser.

Undersökningen som gjordes av Novus visar att svenskarna idag är betydligt bättre rustade för kris än tidigare år. I jämförelse med 2021 och 2022 då liknande undersökningar gjordes har siffrorna kring befolkningens beredskap stigit till hela 60 procent från 26 procent (2021) respektive 42 procent (2022).  

– Att vara förberedd för kris är en medmänsklig handling. Det är positivt att beredskapen ökar, vilket kanske inte är så förvånande med ett krig i närområdet. Däremot är det tydligt att om något allvarligt händer i Sverige är det många som fortfarande inte har rätt förberedelser på plats, säger Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef.    

Framför allt behöver fler ha en krislåda hemma med mat, vatten och en batteridriven radio.  

Bara omkring hälften svarar att de förberett sig på att be sina grannar om hjälp vid en kris. Många är också osäkra på hur de ska agera vid en militär konflikt i Sverige och var skyddsrum finns.   

– Här spelar Röda Korset en viktig roll i att öka krisberedskapen och utbilda fler. Det handlar om att fortsätta sprida kunskap och erbjuda praktisk träning, för att stärka samhällets motståndskraft, säger Ylva Jonsson Strömberg.  

Siffror från undersökningen 2023 

  • 60 procent har gjort förberedelser för att klara av en kris (42 procent vid liknande undersökning 2022).   
  • 48 procent är förberedda på att be sina grannar om hjälp vid en kris (43 procent vid liknande undersökning 2022).
  • 68 procent har låg kännedom om hur de som privatperson ska agera vid en militär konflikt (60 procent vid liknande undersökning 2022).

Läs mer i ett pressmeddelande  

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!