Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Var med och påverka fem framtidsfrågor

Alla rödakorsare bjuds in till webbseminarier kring fem viktiga frågor för vår organisation.

Nu finns det möjlighet att påverka fem frågor som Svenska Röda Korset utreder:

  • ekonomiskt bistånd
  • modell för second hand-verksamheten
  • hur kapital kan användas effektivt och solidariskt
  • ersättning till frivilliga i krisinsatser
  • centrala frivilligas organisatoriska tillhörighet

Under maj kan alla rödakorsare delta i webbseminarier där frågorna presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

Uppdraget att utreda kommer från Riksstämman 2019. I oktober kommer Svenska Röda Korsets styrelse att behandla slutrapporterna från utredningarna. Innan dess vill styrelsen vill veta vad organisationen tycker och därför anordnas webbseminarierna.

Alla rödakorsare är välkomna och ingen föranmälan krävs. Missa inte chansen att påverka!

Tips när du deltar i webbseminarium

  1. Testa att ansluta dig i god tid innan mötet så att du vet att anslutning och ljud med mera fungerar. Du kan testa redan nu.
  2. Om du har problem med att ansluta kan du höra av dig till ansvarig utredare som nås på fornamn.efternamn@redcross.se

Här finns generella instruktioner om hur du ansluter till ett möte i Microsoft Teams.

Om ekonomiskt bistånd

När: 11 maj kl. 17:30-19:00
Var: Där du är! Alla ansluter till mötet online via sin dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: Anslut till Microsoft Teams-möte
Utredare och moderator: Johanna Saunders, tematisk rådgivare i socialrätt, enhet Hälsofrämjande och social trygghet

Under de senaste åren har vi inom Röda Korset sett att fler människor i Sverige hamnar utanför samhällets skyddsnät och får inte sina rättigheter och behov tillgodosedda av myndigheter.
Det handlar om människor som flytt som drabbas hårt av ny lagstiftning inom migrationsområdet men även om människor som drabbas av kriser och katastrofer här i Sverige.

Om ekonomisk ersättning till frivilliga i krisinsatser

När: 18 maj kl. 17:30-19:00
Var: Där du är! Alla ansluter till mötet online via sin dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: Anslut till Microsoft Teams-möte
Utredare och moderator: Marita Rodriguez, tematisk rådgivare i frivilligutveckling, enhet Frivillighet och kapacitet

En kris tar inte hänsyn till semestertider och helger. Frågan om ekonomisk ersättning till frivilliga i krisinsatser blev därför aktuell under skogsbränderna sommaren 2018. Diskussionen handlar om utifall att det finns vissa funktioner i krisledningen som ska erbjudas ersättning.

Om centrala frivilligas organisatoriska tillhörighet

När: 19 maj kl. 17:30-19:00
Var: Där du är! Alla ansluter till mötet online via sin dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: Anslut till Microsoft Teams-möte
Utredare och moderator: Marita Rodriguez, tematisk rådgivare i frivilligutveckling, enhet Frivillighet och kapacitet

I dag finns frivilliga som inte är knutna till en krets. Genom den här utredningen vill vi säkerställa att alla frivilliga, oavsett om de är knutna till en krets eller till tjänstepersonsorganisationen, har samma rättigheter i enlighet med frivilligpolicyn.

Om modell för Second Hand-verksamheten

När: 25 maj kl. 17:30-19:00
Var: Där du är! Alla ansluter till mötet online via sin dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: Anslut till Microsoft Teams-möte
Utredare och moderator: Magnus Lundén, chef för enhet Kretsinsamling och second hand

Nu tar vi nästa steg. Second hand-verksamheterna inom Svenska Röda Korset är under ständig utveckling. Förutsättningarna för verksamheten påverkas ständigt, både från organisationen i sig och från marknaden utanför. För att möta framtiden på bästa sätt så ser vi nu över hur vår modell för second hand ska se ut framåt.

Om solidarisk och effektiv kapitalanvändning

När: 28 maj kl. 17:30-19:00
Var: Där du är! Alla ansluter till mötet online via sin dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: Anslut till Microsoft Teams-möte
Utredare och moderator: Martin Tägtström, tillförordnad chef för avdelning Ekonomi och Stöd

Vi ska bedriva verksamhet där behoven är som störst. I vårt ekonomiska regelverk står det att kretsar som har större kapital ska ges möjlighet att hjälpa kretsar med mindre kapital där behoven är stora. I dag sker detta spontant mellan kretsar. Utredningen handlar om hur det ska ske mer effektivare sätt så att vi kan säkerställa att vi möter de största behoven över hela landet.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!