Fall av coronaviruset har bekräftats i världens största flyktingläger

Said Ullah seen peering out of an almost completed latrine for nurses at the isolation facility, Completed by Said Ullah and his skilled team of fellow Rohingya carpenters.

Svenska Röda Korset ställer om sin verksamhet för att bättre svara mot det nya hotet.

I mitten av maj konstaterades de första fallen av coronavirus i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar i Bangladesh. Rädslan för en spridning av viruset i det tätbefolkade lägret ökar och den pågående programverksamheten håller därför på att ställa om för att bättre svara mot hotet.

Svenska Röda Korset med Internationella Federationen och Bangladesh Röda Halvmåne har bland annat arbetat med att omvandla fältsjukhus och andra kliniker till isoleringsenheter för patienter med Covid-19. Svenska Röda Korset fokuserar även på att bygga badrum och toaletter för patienter, läkare, sjukhusanställda och besökare, men har också ordnat flera tvättanläggningar, handtvättstationer, vattennät och säkra dräneringslösningar.

Said Ullah (på bilden) är byggnadsledare i Svenska Röda Korsets WaSH-program. Han har varit bosatt i lägret med sin fru och fem barn sedan september 2017 och har arbetat för Röda Korset sedan november 2017.

”Precis som i resten av världen har coronaviruset också spridit sig i Bangladesh. Det har inte nått våra läger ännu, men vi måste vara försiktiga eftersom vi i lägren är enorma i antal och det finns ett begränsat utrymme för social distans. Om viruset sprids här kommer det att vara mycket dödligt för oss. Vi, byggnadsarbetarna, är glada att bidra med vår arbetskraft för att förebygga risken för detta genom att förbereda en isoleringsenhet. ”

Medan de flesta i världen kan läsa om coronaviruset och spridningen av Covid-19 på internet, så har Rohingya flyktingarna i Cox’s Bazar ingen internetuppkoppling och det råder därmed en brist på information.

Md. Taher som arbetar som hygienfrämjare i Svenska Röda Korsets program i Cox’s Bazar förklarade: ”Det är sant att på grund av brist på mobilnät och otillräckligt internetstöd har de boende inte kunnat få kunskap om Covid-19. Många tror på slumpmässiga rykten som de hör. Vi, volontärer, är inte heller utbildade i Covid-19-frågorna och det är också svårt för oss att ge korrekt information och svara på alla frågor ”. Md. Taher flydde våld i Myanmar i slutet av augusti 2017 med sin familj. Han har arbetat med Rödakors- och rödahalvmånerörelsen sedan januari 2018. Efter det här uttalandet har Svenska Röda Korset gjort en kraftinsats för att utbilda alla programvolontärer om hygien och coronaviruset samt distribuera nytt informationsmaterial till boende i lägret.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!