På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vi blev en större krets för att fortsätta driva verksamhet

Monica Hansson, Falkenbergsbygdens rödakorskrets

Visst fanns det funderingar och farhågor, men med fokus på verksamhet blev tolv kretsar tillslut Falkenbergsbygdens rödakorskrets.

Hej, Monica Hansson, ordförande i Falkenbergsbygdens rödakorskrets! Kan du berätta om när kretsarna i er kommun gick samman till en krets?   

Kretsarna fick god hjälp av dåvarande regionråd som stöttade och hjälpte till, sedan hade vi en revisionsbyrå som vi anlitade för att hjälpa till med ekonomin och likvidation av de tidigare kretsarna. Det var ett jobb med få ihop en styrelse. Den nybildade styrelsen valdes från de tidigare kretsarna så att alla hade en ordinarie och en ersättare i den nya styrelsen.  

Du blev engagerad i kretsen vid sammangåendet. Hur kom det sig? 

Det var vid kretsstämman 2018 som jag valdes som ordförande. Jag var politiskt engagerad i kommunen, hade just trappat ner på min tjänst som sjuksköterska och kände att jag hade mer tid att ge. Jag förstod nog inte att det var så omfattande (skrattar). Men det är ju som med allt, man kan ju göra det  stort eller litet man vill. Det med arbetsgivaransvar tar såklart mycket tid. Vi har en anställd, några praktikanter och några som arbetstränar. Kretsen har ett stort samhällsengagemang kan man säga. 

Hur många kretsar var det som gick samman? 

Det var Falkenbergs, Gunnarps, GällaredsKrogseredsKöinges, MorupsOkomes, SkreasSusedalens, Ullareds, Vessigebro-Ljungbys och Vinbergs rödakorskretsar som gick samman. Så tolv kretsar.  

Kan du berätta om era verksamheter och ert arbete nu? 

Huvudverksamheten är vår second hand, mötesplats kupan. Den går bra, till och med bra nu i coronatider. Vi har också insamling, kaffe på äldreboenden, språkcafé och Första Hjälpen-utbildning. Vi har Rödakorsstugan i kommunen – en badstuga på stranden som är tänkt för att hjälpa de som vistas på där på somrarna. Den bemannas av Värnamo rödakorskrets sedan säkert fyrtio år, och en person i vår styrelse har kontakt med den kretsen. Det är ett uppskattat inslag under sommaren.  

Nu är det ju lite speciellt i coronatiderVi har haft ett styrelsemöte och ett arbetsmöte där vi satt glest, utomhus. Det var lite svårt i början, vi funderade på hur det skulle gå, men det går. Vi har också ett samarbete, ordförandena emellan, med kretsarna i Halland. Så vi träffas tre-fyra gånger per år och utbyter erfarenheter.  

Vad var den största vinsten med att gå samman?  

Styrelsearbete i de små kretsarna hade ju avstannat. Det säger ju många, att det är det som är svårigheten. Det kvittar vilken förening vi pratar om, att ha en hel styrelse är inte lätt. Det kändes naturligt att bli en större krets för att kunna fortsätta driva verksamhet. 

Vad var den största utmaningen vid sammangåendet?  

Innan var det många funderingar kring pengar, hur det skulle bli med verksamhet och om medlemsantalet skulle sjunka. De farhågorna fanns i början innan man var riktigt klar över hur det skulle se ut. Det var också en farhåga att man skulle tappa medlemmar men det känner vi inte att vi har gjort. Vi har cirka tusen medlemmar. På sommaren brukar det komma medlemsrekryterare och då ökar antalet 

Vill du ge några slutliga råd till kretsar som vill gå samman?  

Det är viktigt att den verksamhet som funnits tidigare i kretsarna inte avstannar. Vi besöker varandra och pratar med varandra. Det är inte meningen att något ska stanna av i de mindre orterna 

Jag tror också att ideella organisationer kommer behövas mycket mer i framtiden. Det går inte med att klara allt med kommunal verksamhet. Då behövs frivilliga aktörer! 

 

Ska ni också gå samman med andra kretsar? För mer information om hur det går till se Kunskapsbanken. Ni kan också kontakta Falkenbergsbygdens rödakorskrets för tips och råd. 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!