Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Ladda ner Extra Kretsnytt mars 2020

Extra Kretsnytt mars 2020: Ordföranden har ordet

Margareta Wahlström, Röda Korsets ordförande, som har lång erfarenhet av internationellt arbete för Röda Korset och FN.

Bästa rödakorsare,

Ni får nu en extra upplaga av Kretsnytt som vi ger ut för att nå så många som möjligt med information om covid-19 som just nu testar oss som samhälle och som individer. Vi i Röda Korset har en stor uppgift att fylla. Men hur vi gör det måste vi tillsammans arbeta igenom.

Röda Korset är en kris-och katastroforganisation vars hälsofrämjande och sociala arbete genomsyras av medmänsklighet. Allt detta behöver vi nu praktisera på ett uppfinningsrikt och modigt sätt.

Men vi har också ett ansvar att skydda oss själva och att skydda andra från smitta. Röda Korset är tydlig med att följa Folkhälsomyndighetens råd och bestämmelser. Vi i Röda Korset bör även bidra till att lindra oro som människor kan känna genom att förmedla faktiskt och korrekt information och – om vi kan – förhindra spekulation och ryktesspridning.

Vi vet att denna situation kommer att pågå i många veckor och hela tiden utvecklas. Så det vi gör i Röda Korset kommer också att utvecklas.

Eftersom covid-19 har drabbat så gott som alla länder i Europa och resten av världen, så följer vi också vad Röda Korset och Röda Halvmånen gör vilket varierar beroende på situationen i respektive land.

Här i Sverige har många kretsar redan räknat ut hur de kan fortsätta med viktiga verksamheter. Det finns en mängd nya idéer både om vad som skall göras och hur det kan göras. Till exempel hur man stödjer människor som isoleras hemma genom att hålla kontakten per telefon och leverera varor. Många kretsar erbjuder stöd till sin kommun för att bistå i det ökande sociala arbetet. Vår största tillgång i vanliga fall är våra många frivilliga som är +70 år. Och nu är denna grupp särskilt utsatt och rekommenderas att begränsa sociala kontakter. Det har inneburit att ett flertal Secondhandbutiker har stängts och med det viktiga sociala mötesplatser medan andra verksamheter däremot fortsätter. En del kretsar har tagit tillfället att gå ut och rekrytera nya frivilliga. Det är många som vill hjälpa till nu.

Jag är säker på att ni redan träffas – kanske digitalt! – och diskuterar hur vi tillsammans kan praktisera vår medmänsklighet på ett effektivt sätt. Prova olika idéer. Dela med er till andra kretsar. Fråga andra om råd och idéer. De grupper och personer som i vanliga fall är mest utsatta och mest osynliga i vårt samhälle ju nu ännu mer utsatta. Hur får de information? Vet de var de skall vända sig om de känner oro eller blir sjuka? 

Tjänsteorganisationen har etablerat en krisstab som samordnar och har överblick. Den håller daglig kontakt med Socialstyrelsen, med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra myndigheter. Vi förutser att ni har dessa kontakter med er kommun och civilsamhällets organisation i er kommun. 

Slutligen ett stort tack till er alla som ställer upp för Röda Korset i denna kris. Tack också till våra värvare som fortsätter att synas på gator och torg. De fångar upp oro och hjälper till med information. Och givetvis värvar de månadsgivare.

Håll kontakten med grannar och fråga även obekanta hur de mår.  Håll er friska, håll avståndet och tvätta händerna många gånger per dag.

Allt gott,

Margareta Wahlström

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!